Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Melichar Matis OP
za živých členov RB
12. 3. 2017 a za zosnulých členov RB 11. 3. 2017.

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               

Stránka je ilustrovaná maľbami dominikánskeho umelca Fra Angelica (1387–1455). Na obrázku vľavo hore je vyobrazené stretnutie Panny Márie s Alžbetou. Vpravo je ilustrácia anjela.

Ďalšie podujatia DMC tu...
Počet návštevníkov  
Dnes  

Vitajte na našej
internetovej stránke!

Dominikánske mariánske centrum (DMC) založila Rehoľa dominikánov v roku 1994 na podporu a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého neodeliteľnou súčasťou sú ružencové bratstvá (RB). Úlohou DMC je koordinovať ich činnosť v duchu učenia Katolíckej cirkvi a tradičnej dominikánskej spirituality. Šírením modlitby posvätného ruženca sa snaží prispievať k prehlbovaniu viery v Ježiša Krista, k posilňovaniu dôvery a lásky medzi ľuďmi.

Naposledy pridané

POZVÁNKA: S Máriou k Ježišovi

Knižná novinka: Pauline Jaricot — Príbeh môjho života

Knižná novinka:
Ruženec — Jednoduchá a hlboká modlitba

Aktuálne vydanie Stanov ružencových bratstiev

Generálny promótor pre ruženec navštívil Slovensko

Ponuka k objednaniu si doplnených tajomstiev radostného ruženca

Pozvánky na aktuálne podujatia

Biskupi Slovenska schválili doplnenie názvu tajomstiev radostného ruženca

Rehoľa dominikánov na Slovensku

Želáme vám krásne vianočné sviatky a čo najviac potešujúcich dní v roku 2012.

 

 

V novom roku 2014 vám želáme
Božie požehnanie,
mnoho lásky, radosti a spokojnosti,
aby vaše ružencové bratstvá
boli svedectvom Božej starostlivosti,
štedrosti a dobroty.

Rosarium.op.org