Ruženec 2/2009 – obsah vydania

Slávenie provinčnej rady laických dominikánov na Slovensku

(Peter Jeremiáš Suchovský OP, rubrika Udalosť)

Obetovanie Pána

(fr. Michal Krovina OP, úvodník)

List magistra Rehole kazeľov Carlosa Azpiroza Costu

Pozývam celú dominikánsku rodinu, aby sa zastavila a počas roka 2009 zamerala na nasledujúcu tému: „Na počiatku bolo Slovo: Dominik, kazateľ milosti.“ Pomocou tejto témy sa zaväzujeme sadnúť si s Dominikom ku Kristovým nohám a spolu s ním „čerpať potravu z Božieho slova“.

Spočítané dni

(Slavomír Kontúr, reportáž)

Juhozápadne od Košíc, na úpätí Bodvianskej pahorkatiny, ktorej hrebeň je prekrojený slovensko-maďarskou hranicou, leží celkom malá, nenápadná obec Rešica. Nečudo, že celkom nenápadný a malý je v obci aj kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Zaujímavé, ba priam dramatické to začína byť vtedy, keď sa dozvedáme, že tento Boží stánok má svoje dni spočítané. Jednoducho teraz tu stojí, ale už onedlho tu stáť nebude. Prečo?

Héliho nevesta

(fr. Michal Krovina OP, 37. časť seriálu o ženách vo Svätom písme)

O Héliho neveste toho veľa nevieme, dokonca nepoznáme ani jej meno. Vieme iba to, že sa vydala do kňazskej rodiny. Jej svokor bol veľkňazom, alebo vrchným kňazom vo svätyni v Šíle. V tej istej svätyni slúžil v kňazskej službe aj jej manžel Finés spolu so svojím bratom Ofnim. Zdá sa, že tá žena sa vydala dobre, veď svoj život mala prežívať bohabojne v kňazskej rodine. Avšak praktický život ju presvedčil, že nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Veru, nie je všetko zlato, čo sa blyští – a to ani v službe Bohu.

Božia vôla

(fr. Patrik Vnučko OP, rubrika Rok so sv. Pavlom)

Občas si kladieme otázku, čo je Božia vôľa. Tak, ako si túto otázku kladieme my, kládli si ju aj generácie pred nami a kládli si ju aj prví kresťania. Pavol sa snaží naznačiť odpoveď, a vraví: „Vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3).

Narcisa Martillová Moranová (1832–1869)

(fr. Melichar Matis OP)

Stredobodom ruženca je Ježiš Kristus

(fr. Šimon Tyrol OP, zamyslenie v rubrike Ruženec)

Zdravá mariánska úcta je zameraná nie k Márii, ale ku Kristovi a Bohu Otcovi v Duchu Svätom. Inšpiruje nás a dáva nám silu k službe blížnym. Je zdravo sebakritická a vyžaruje z nej sloboda Božích synov a dcér.

Modlím sa denne svoj desiatok... Nestačí to?

(fr. Šimon Tyrol OP, rubrika Vaša otázka)

Obetovať Izáka

(fr. Michal Krovina OP, slovné spojenia zo Svätého písma)

Ak slovo obetovať znamená zriekať sa niečoho, alebo jednať nezištne v prospech niekoho iného – tak sa stáva nepopulárnym. Dnes sa skôr zdôrazňuje sebarealizácia, uplatnenie sa, vlastný prospech. Ak chceme zdôrazniť obetovanie niečoho, čo je nám zvlášť drahé, vyjadrujeme to slovným spojením obetovať Izáka.

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

Sandro Botticelli (1445–1510)

(fr. Patrik Vnučko, slávni maliari v rubrike Panna Mária v umení)

V septembri minulého roku uviedol britský časopis New Scientist informáciu, že Botticelliho maľby svojou krásou dokážu tlmiť bolesť. Článok sa opieral o výskum Univerzity v Bari (Taliansko). Kto bol tento renesančný maliar, ktorého maľby pôsobia tak blahodarne?

 

 

Ruženec 2/2009
Fra Bartolommeo: Obetovanie Ježiša v Chráme

Obsah ročníka 2009

Ruženec 01/2009
Ruženec 02/2009
Ruženec 03/2009
Ruženec 04/2009
Ruženec 05/2009
Ruženec 06/2009
Ruženec 07/2009
Ruženec 08/2009
Ruženec 09/2009
Ruženec 10/2009
Ruženec 11/2009
Ruženec 12/2009

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci