Ruženec 3/2009 – obsah vydania

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach oslávilo svojho patróna

(fr. Melichar Matis OP, rubrika Udalosť)

Plávať proti prúdu

(fr. Michal Krovina OP, úvodník)

Na hranici svetov

(Slavomír Kontúr, reportáž)

Najvýchodnejšie položený ružencový kostol na Slovensku sa nachádza v obci Lekárovce, v tesnej blízkosti ukrajinsko-slovenskej hranice, len pár kilometrov od ukrajinského mesta Užhorod. Postavili ho počas Rakúsko-Uhorska v roku 1894 a neskôr – bez toho, aby kostol kdesi prenášali – sa aj s Lekárovcami raz stal súčasťou územia prvej Československej republiky, inokedy vojnového Slovenského štátu, následne Maďarského kráľovstva a potom dokonca i Sovietskeho zväzu. Miestni ešte stále cítia úľavu z toho, že ich dedina v sovietskom impériu napokon neostala. Lekárovce sú totiž jedinou obcou, ktorú niekdajší Sovietsky zväz po zmocnení sa Podkarpatskej Rusi vrátil v roku 1946 Československu.

Učil ako ten, čo má moc (1. časť)

(fr. Timothy Radcliffe OP, zamyslenie k Roku kázania)

V evanjeliách sa hovorí, že Ježiš „ich učil ako ten, čo má moc“. (Mt 7, 29) Keď začal hovoriť, ľudia si sadali a počúvali. A tiež sa niečo dialo – chorí sa uzdravovali, ľudské životy sa premieňali. Snáď najväčšou úlohou, akú máme pred sebou v našom kresťanskom vzdelávaní, je prísť na to, ako máme hovoriť o svojej viere slovami, čo majú moc.

Achinoam – manželka kráľa Šaula

(fr. Michal Krovina OP, 38. časť seriálu o ženách vo Svätom písme)

Achinoam, manželka prvého izraelského kráľa Šaula, je málo známa biblická žena. Patrila k tým ženám, ktoré stáli v úzadí svojich manželov. No treba povedať, že to bola žena statočná a šľachetná, že to bola osobnosť.

Obrátenie

(fr. Patrik Vnučko OP, rubrika Rok so sv. Pavlom)

Predstavte si, že by sa vám zjavil Pán a poveril vás, aby ste sa modlili za obrátenie Usámu bin Ládina; ako by ste reagovali? Pravdepodobne by sa vám do toho veľmi nechcelo a našli by ste si dosť dôvodov, prečo modlitba za jeho obrátenie nemá zmysel: veď skôr naučíte rybu žiť bez vody a spievať, než by sa bin Ládin stal Kristovým stúpencom... Niečo podobné riešil kedysi v Damasku Kristov učeník Ananiáš, ktorého Pán poslal k Šavlovi, aby ho uzdravil a sprostredkoval mu Božie milosrdenstvo.

Ruženec je Máriina modlitba

(fr. Šimon Tyrol OP, zamyslenie v rubrike Ruženec)

Je potrebné platiť členský príspevok?

(fr. Šimon Tyrol OP, rubrika Vaša otázka)

Blahoslavená Jana z Orvieta (1264–1306)

(fr. Melichar Matis OP)

Položiť na oltár

(fr. Michal Krovina OP, slovné spojenia zo Svätého písma)

Aj náš jazyk pozná rôzne vyjadrenia spojené s oltárom: „kráčať k oltáru“, „viesť k oltáru“, alebo si „v srdci staviame oltár“ tam, kde uctievame a obdivujeme niečo, čo máme radi. Ak však povieme, že niečo položíme na oltár, tak to znamená, že niečo obetujeme.

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

Hieronym Bosch (1450–1516)

(fr. Patrik Vnučko, slávni maliari v rubrike Panna Mária v umení)

Oproti renesančnému optimizmu talianskych maliarov, ktorí sa snažili zobrazovať harmóniu sveta a človeka, Hieronym Bosch pôsobí dosť pochmúrne a pesimisticky. Svet je pre neho jedna veľká katastrofa a človek stvorením, ktoré sa bezhlavo vrhá do záhuby.

 

 

Titulka Ruženca 3/2009
Fra Angelico: Bičujúci sa sv. Dominik

Obsah ročníka 2009

Ruženec 01/2009
Ruženec 02/2009
Ruženec 03/2009
Ruženec 04/2009
Ruženec 05/2009
Ruženec 06/2009
Ruženec 07/2009
Ruženec 08/2009
Ruženec 09/2009
Ruženec 10/2009
Ruženec 11/2009
Ruženec 12/2009

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci