Časopis Ruženec

Obľúbeným periodikom členov ružencových bratstiev, ale aj všetkých nadšencov modlitby posvätného ruženca (a nielen ich) je mesačník Ruženec.

Časopis Ruženec založili dominikáni v roku 1946. Vychádzal však len do konca roku 1948, keď jeho vydávanie komunistami ovládaná štátna moc zakázala. Obnoviť sa ho podarilo až v roku 1996.

V súčasnosti časopis vychádza na 36 stranách formátu A5 s pomerne pestrým a pútavým obsahom. Jeho kostru tvoria pravidelné informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku, nechýbajú však ani rôzne obľúbené rubriky, medzi aké napríklad patrí už niekoľko rokov pokračujúci seriál Ženy vo Svätom písme. Medzi čitateľmi je veľmi obľúbené aj predstavovanie životných osudov slávnych maliarov v rubrike nazvanej Mária v umení.

V časopise majú svoje pravidelné miesto aj meditácie k jednotlivým tajomstvám modlitby posvätného ruženca, listy čitateľov, životopisy zaujímavých dominikánskych osobností, ale tiež reportáže zo života ľudí v blízkosti kostolov a kaplniek zasvätených Ružencovej Panne Márii.

Pútavo sú spracovávané aj rubriky, ktoré vznikajú na podnet významných, výročných udalostí. Napríklad rubrika nazvaná Rok so sv. Pavlom venovaná Roku sv. Pavla (2008–2009), alebo rubrika, ktorá sa celý rok 2008 venovala dielu nórskej spisovateľky, laickej dominikánky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru, Sigrid Undsetovej.

Šéfredaktorom časopisu je od konca roku 2005 páter Michal Krovina.

Jedna z tituliek časopisu Ruženec (Fra Angelico: Korunovanie Panny Márie – detail).

Obsah ročníka 2009

Ruženec 01/2009
Ruženec 02/2009
Ruženec 03/2009
Ruženec 04/2009
Ruženec 05/2009
Ruženec 06/2009
Ruženec 07/2009
Ruženec 08/2009
Ruženec 09/2009
Ruženec 10/2009
Ruženec 11/2009
Ruženec 12/2009

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci