Časopis Ruženec v roku 2010

Časopis vychádza na 36 stranách formátu A5 s pomerne pestrým a pútavým obsahom. Jeho kostru tvoria pravidelné informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku (rubriky Správy a Ruženec), nechýbajú však ani rôzne obľúbené rubriky, medzi aké napríklad patrí už niekoľko rokov pokračujúci seriál Ženy
vo Svätom písme
. Medzi čitateľmi je veľmi obľúbené aj predstavovanie životných osudov slávnych maliarov v rubrike nazvanej Mária v umení.

V časopise majú svoje pravidelné miesto aj meditácie
k jednotlivým tajomstvám modlitby posvätného ruženca, listy čitateľov, životopisy zaujímavých dominikánskych osobností, ale tiež reportáže zo života ľudí v blízkosti kostolov a kaplniek zasvätených Ružencovej Panne Márii (rubrika Kamenné ruže).

Od čísla 12/2009 pribudla v časopise seriál (v rubrike Pamäť), ktorý pri príležitosti 20. výročia novembrovej revolúcie z roku 1989 pripomína aspoň tie najhlavnejšie udalosti a zmeny, ktoré nadobudnutá sloboda umožnila
v živote dominikánov na Slovensku a to najmä v ich najstaršom slovenskom kláštore – v Košiciach.

V roku 2010 pribudla do časopisu rubrika Naša viera
s podtitulom Panna Mária v dokumentoch Cirkvi.

Šéfredaktorom časopisu je od konca roku 2005 páter Michal Krovina.

 

 

Jedna z tituliek časopisu Ruženec
Fra Angelico: Madona s anjelmi

Obsah ročníka 2010

Ruženec 01/2010
Ruženec 02/2010
Ruženec 03/2010
Ruženec 04/2010
Ruženec 05/2010
Ruženec 06/2010
Ruženec 07/2010
Ruženec 08/2010
Ruženec 09/2010
Ruženec 10/2010
Ruženec 11/2010
Ruženec 12/2010

Ako si objednať
časopis Ruženec

Obsah ročníka 2009
Obsah ročníka 2010
Obsah ročníka 2011
Obsah ročníka 2012
Obsah ročníka 2013
Obsah ročníka 2014
Obsah ročníka 2015

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec             
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum