Ako finančne podporiť
činnosť DMC

Ak máte záujem finančne podporiť činnosť Dominikánskeho mariánskeho centra, svoj milodar pošlite na účet:

Dominikánske mariánske centrum
Sberbank Slovensko a.s.
č. účtu: SK37 3100 0000 0043 5024 6201

NEPREHLIADNITE!
Prosíme vás, aby ste nám o svojej platbe podali avízo buď
mailom alebo telefonicky!

DMC vám ďakuje za akúkoľvek podporu!

Pozri tiež:

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Aký zmysel má zakladať ružencové bratstvá dnes?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako finančne podporiť činnosť DMC

Z histórie časopisu Ruženec

   O činnosti DMC
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum