Dominikánske
mariánske centrum

Mäsiarska 6
040 01 Košice

tel.: (055) 623 01 37
mobil: 0905 244 583

e-mail: dmc@dominikani.sk

 
Kontaktné hodiny pre verejnosť

(vstup je cez hlavný vchod
do dominikánskeho kláštora)

utorok: 8.00–12.00
streda: 13.30–17.00
štvrtok: 8.00–12.00

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za živých 3. 2. 2018

— za zosnulých 10. 2. 2018

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt

Pozri tiež

Chcem finančne podporiť činnosť DMC

Chcem si objednať časopis Ruženec

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

13. január (sobota) — Poprad

14. január (nedeľa) — Sačurov

20. január (sobota) — Šarišské Sokolovce

27. január (sobota) — Červenica

27. január (sobota) — Tuhrina

28. január (nedeľa) — Lučina

28. január (nedeľa) — Komjatná

3. február (sobota) — Sielnica

11. február (nedeľa) — Dlhé nad Cirochou

17. február (sobota) — Nemčiňany

23. február (piatok) — Šalgočka

23. február (piatok) — Zemianske Sady

24. február (sobota) — Dvorníky

24. február (sobota) — Bojničky

24. február (sobota) — Spišská Stará Ves

 

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr