Bolestný ruženec

Na Kristove bolestné tajomstvá kladú evanjeliá veľký dôraz. Kresťanská zbožnosť sa odjakživa, najmä v pôstnom období a prostredníctvom krížovej cesty, zameriava na jednotlivé okamihy Kristovho utrpenia, uvedomujúc si, že v ňom je vrchol zjavenia Božej lásky a prameň našej spásy. Ruženec vyberá určité okamihy Kristovho utrpenia a vedie modliaceho sa, aby upriamil na ne pohľad srdca a znova ich prežíval.

Meditačné putovanie sa začína v Getsemanskej záhrade, kde Ježiš prežíva chvíle veľkej úzkosti zoči-voči tomu, čo si želá Otec a proti čomu je slabé telo v pokušení vzbúriť sa. Tam sa Kristus nachádza na mieste, kde sa stretávajú všetky pokušenia ľudstva, a čelí všetkým jeho hriechom, aby nakoniec povedal Otcovi: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42 a paralelné evanjeliá). Kristovo „áno“ neguje „nie“ našich prarodičov v rajskej záhrade. A čo ho táto vernosť Otcovej vôli stála, vyplýva z ďalších tajomstiev, v ktorých je pri bičovaní, korunovaní tŕním, výstupe s krížom na Kalváriu a smrti na kríži vystavený tomu najväčšiemu poníženiu: Ecce homo! Kristovo poníženie zjavuje nielen Božiu lásku, ale aj samotný zmysel človeka. Ecce homo: kto chce poznať človeka, musí spoznať jeho zmysel, pôvod a naplnenie v Kristovi, v Bohu, ktorý sa z lásky uponížil až na smrť, až na smrť na kríži (Flp 2, 8). Bolestné tajomstvá vedú veriaceho k tomu, aby stojac pod krížom s Máriou, znovu prežíval Ježišovu smrť; a aby spolu s jeho matkou prenikol do hĺbok Božej lásky k človeku a zažil jej životodarnú silu.

(Ján Pavol II., Rosarium Virginis Mariæ, čl. 22)

  

  

Bolestný ruženec
so sv. Pavlom, apoštolom

Bolestný ruženec
s Benediktom XVI.

Bolestný ruženec
na základe Piesne piesní

Bolestný ruženec
so sv. Pátrom Piom

Radostný ruženec

Ruženec svetla

Bolestný ruženec

Slávnostný ruženec

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum