Z časopisu Ruženec 12/2009

Bolestný ruženec
na základe Piesne piesní

1. Ktorý sa pre nás krvou potil

„Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním“ (Pies 8, 6–7).

Strach je ako príval vody, v ktorej sa topíme, ktorá nám odoberá schopnosť kričať. Neľútostne obnažuje našu krehkú, k hriechu náchylnú prirodzenosť. Existuje iba jediná sila, ktorá spôsobuje, že strach sa vyparí. Je ňou láska. Iba láska nás urobí schopnými necúvnuť pred utrpením a smrťou v mene dobra druhej osoby. A že to učiníme celkom nezištne. Lebo každý, kto by si chcel lásku kúpiť, narazí na výsmech, opovrhnutie.

Boh si ma vtláča ako pečať do svojho srdca. Ako pečať na svoje rameno. Na znak toho Kristus prijíma naše človečenstvo. Prežíva dokonca aj strach pred utrpením a pocit opustenosti Bohom a ľuďmi, aký pociťujú hriešnici. V mene lásky, ktorá je silnejšia ako smrť, Ježiš sa krvou potí. Z lásky voči mne zabúda na svoju božskosť.

2. Ktorý bol pre nás bičovaný

„Moja vinica je moja! Nechaj si tisíc, Šalamún, a dvesto tí, čo strážili jej ovocie“ (Pies 8, 12).

Tisíc šeklov je veľmi veľká suma, príliš veľa za vinicu, dokonca aj vtedy, ak je tou vinicou Boží ľud. Takú vysokú cenu požiadali od ženícha a On ju platí bez vyjednávania. Dopláca ešte aj tým, ktorí strážili jej ovocie. Bez šomrania sa vydáva do ich rúk. Strážcovia vinice ho neľútostne gniavia, derú z neho kožu, trhajú jeho svaly – až vytekajú kaluže krvi. Bičujú toho, ktorý je pravý vinič. Každá kvapka jeho krvi je nekonečne cennejšia než dvesto šeklov.

Veľmi draho som bol vykúpený. Kristus za mňa zaplatil bez vyjednávania či šomrania. Táto vysoká cena hovorí o mojej hodnote, o tom, akú veľkú úctu mi preukazuje Boh. Som vykúpený cenou krvi Boha. Boh ma uznal za hodného, aby zaplatil za mňa takým spôsobom. Pamätajme na to, ako veľmi sme milovaní.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

„Jeruzalemské dcéry, poďte sem, podívajte sa, dcéry sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho korunovala jeho matka v deň jeho sobáša, v deň, keď mu srdce napĺňala radosť“ (Pies 3, 11).

Dcéry Jeruzalemské vyšli a hľadia. Vidia kráľa, vidia korunu, dokonca je prítomná aj matka a deň zásnub. Ale nie je prítomná radosť. Prečo namiesto svadobných šiat si oblečený do krvavých zdrapov? Prečo namiesto priateľov sú okolo teba vojaci? A namiesto pochvál počuješ posmech? Prečo ťa namiesto srdečného objatia a gratulácií bijú? Všetci sa od teba odvrátili. Nemáš podobu ani krásu, aby sme na teba hľadeli. Nemáš výzor, aby sme po tebe túžili.
Mlčíš.

Odpoveď žiari z hĺbky tvojich očí, ktoré hľadia spod opuchnutých úderov. Plameň Jahveho – ktorý je silnejší ako smrť, viac neúprosný ako Podsvetie. Najdôležitejším znamením tvojej kráľovskej hodnosti je pohľad lásky.

4. Ktorý pre nás kríž niesol

„Hej, to je Šalamúnovo lôžko! Šesťdesiat bohatierov vôkol neho, hrdinov izraelských. Všetci sú v zbroji, skúsení v boji. Každý má paloš pri boku pre nočné postrachy“ (Pies 3, 7–8).

Pred chvíľou ho obliekli do vojenského plášťa a dobre sa zabávali na jeho účet. Teraz ho vedú na popravisko. Kráľ si sám nesie svoje nosidlá, aj trón, na ktorý položia jeho telo. Svadobný sprievod. Nie je možné ho prehliadnuť: výzbroj vojakov sa ligoce vo svetle slnka, škrípu remene sandálov. Počuť krik prikazujúci uvoľniť cestu, na konci ide kráľ Izraela. Kráľ ide zomrieť za svoju nevestu, ktorá si hriechom zaslúžila trest smrti. Ide ju obmyť, aby si ju priviedol do svojho domu ako nevestu čistú a bez poškvrny. Už navždy.

V sprievode ide aj jeho matka. Jej uplakané oči, oči čistej Pánovej nevesty, pozorujú siluetu potácajúceho sa syna. Je to len zrakový klam, že je určená na pasívnu rolu v tomto tajomstve. Pretože niekedy je ľahšie znášať utrpenie, než hľadieť na utrpenie milovaných. Niekedy by som sám volil zomrieť, než hľadieť na smrť najbližšej osoby. Teraz je potrebné, aby sa to stalo práve tak. V mene poslušnosti vôli milovaného je potrebné spozorovať a prijať dar, ktorým je jeho smrť. Smrť, ktorú on sám podstupuje namiesto mňa. Je potrebné prijať tento dar. Dar lásky milovaného.

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

„Otvorila som svojmu milému – lenže môj milý bol už preč, už ho tam nebolo. Zatajoval sa vo mne dych, kým trval jeho príhovor. Hľadala som ho, ale nenašla, volala som ho, ale sa mi neozval. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. Zbili ma, aj poranili – plášť mi zorvali strážcovia mestských hradieb. Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, ak by ste našli môjho milého, povedzte mu, že som ochorela od lásky!“ (Pies 5, 6–8)

Kráľ zaspal. Zobudila sa však láska. Skúsenosť, že som prijatý a milovaný, sníma škrupiny z očí. Rodí sa túžba, aby som odpovedal láskou. Rodí sa smútok, z ktorého vyrastá volanie i konanie. Napriek tomu, že momentom tohto osvietenia bol moment smrti milujúceho. Nikto lepšie než básnici romantizmu neopísal lásku, ktorá sa rodí vo chvíli smrti. Táto láska podľa predpokladu mala byť nešťastná a dojíma k slzám čitateľov. Boh pozná naše srdce lepšie než básnici: prešiel tmavou dolinou, zostúpil do Priepasti, aby tieto jeho skutky prebudili srdce milovanej. Aby – vidiac jeho diela – zatúžila otvoriť svoje srdce i svoj dom na jeho prijatie.

Postav sa, zdvihni oči a pozri na zmasakrovanú tvár. On ťa nechce do ničoho nútiť. Nechce tebou manipulovať. Nič nemusíš – môžeš povedať: „Nie!“ Ale skôr, ako mu odpovieš, zamysli sa: Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi (Rim 5, 8). Pozri na tú dobitú tvár a zamysli sa, či poznáš niekoho, kto je schopný rovnako toľko za teba znášať, nemajúc pri tom žiadnej záruky, že prijmeš jeho dar. Dobre sa zamysli.

 

 

Bolestný ruženec

Obsah časopisu

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých 2. 6. 2018
(prvá sobota v mesiaci)
— za zosnulých 9. 6. 2018
(druhá sobota v mesiaci)

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum