Z časopisu Ruženec 6/2009

Radostný ruženec
s pápežom Benediktom XVI.

Je ešte potrebný Spasiteľ pre človeka, ktorý dosiahol Mesiac a Mars a chystá sa dobyť vesmír? Potrebuje Spasiteľa človek, ktorý urobil zo Zeme, z veľkého spoločného domu, malú globálnu dedinu? Človek dvadsiateho prvého storočia sa predstavuje ako sebaistý tvorca svojho osudu, nadšený výrobca nepochybných úspechov. Zdá sa, ale nie je tomu tak. Ešte stále sa aj v tomto svete hojnosti a bezbrehého konzumu zomiera od hladu a smädu, na choroby a biedu. Ešte sú tu ľudia, ktorí sú otrokmi, vykorisťovaní a urážaní vo svojej dôstojnosti, sú tu obete rasovej a náboženskej nenávisti. Čo robiť, aby sme pomohli tým, ktorí sú klamaní lacnými prorokmi šťastia, ktorí sú krehkí vo vzťahoch a neschopní prijať stálu zodpovednosť za svoju prítomnosť a za svoju budúcnosť, ktorí sa nachádzajú v tuneli samoty a často končia ako otroci alkoholu alebo drogy? Čo si myslieť o tom, kto si vyberie smrť a myslí si pritom, že ospevuje život?

Ako tu nepočuť, že z hlbín tohto plesajúceho i zúfalého ľudstva stúpa naliehavé volanie o pomoc? „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14). Kristus prichádza „medzi svojich“. Narodil sa Spasiteľ sveta, lebo vie, ako ho potrebujeme. Boh sa v Ježišovi Kristovi stal človekom, narodil sa z Panny Márie a znova sa rodí v Cirkvi. On prináša všetkým lásku nebeského Otca. On je Spasiteľ sveta! Nebojte sa, otvorte mu srdcia, prijmite ho, aby sa jeho kráľovstvo lásky a pokoja stalo spoločným dedičstvom všetkých.
(Benedikt XVI.)

 

Prvé tajomstvo:
Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
„Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov“ (Ž 45, 18).

Môžeme vzdávať úctu Márii, pretože je navždy požehnaná. Je požehnaná, pretože je zjednotená s Bohom, žije s Bohom a v Bohu. Pripravila tu, na zemi, príbytok pre Boha. S telom a dušou sa stala pre neho príbytkom a tým spôsobom otvorila zem pre nebo.

 

Druhé tajomstvo:
Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
„Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky“ (Ž 111, 10).

Mária stojí pred nami ako znak potešenia, dôvery, nádeje. Obracia sa k nám slovami: „Maj odvahu rozhodnúť sa pre riziko s Bohom! Skús to! Neboj sa ho! Maj odvahu urobiť rozhodnutie viery! Odváž sa rozhodnúť pre riziko dobroty! Maj odvahu podujať sa na riziko čistého srdca! A zazrieš, že tvoj život sa stane otvoreným pre zmenu.“

 

Tretie tajomstvo:
Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne“ (Ž 72, 7).

Boh sa stal človekom pre nás. Toto posolstvo preniká z tichej betlehemskej maštaľky do najvzdialenejších kútov sveta. Božie narodenie je sviatkom svetla a pokoja, je dňom vnútorného prekvapenia a radosti, ktoré zahŕňa celý svet, pretože „Boh sa stal človekom“.

 

Štvrté tajomstvo:
Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
„Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho“ (Ž 122, 1).

Nebojte sa Krista! On nám nič neberie, a všetko dáva. Kto sa odovzdá jemu, získa stokrát viac. Áno, otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi, a nájdete skutočný život.

 

Piate tajomstvo:
Ktorého si, Panna, v chráme našla
„O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám“ (Ž 27, 4).

Počiatok každého ľudského života nie je dielom slepej náhody, ale Božieho úmyslu lásky. Práve to nám zjavil Ježiš Kristus, pravý Boží Syn a dokonalý človek. On vedel, odkiaľ pochádza a odkiaľ pochádzame my všetci: z lásky jeho Otca i nášho Otca.

 

 

Radostný ruženec

Obsah časopisu

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum