Z časopisu Ruženec 10/2010

Radostný ruženec
so svätým Pátrom Piom

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho“ (Lk 1, 30).

Len vďaka jedinému áno – „nech sa mi stane podľa tvojho slova“, sa Mária stala matkou Najvyššieho, uznala sa za jeho služobnicu, ale zachovala si čnosť panenstva, takú cennú v jej očiach i očiach Boha. Vďaka tomuto „áno“, ktoré vyslovila Panna Mária, bol svet spasený,
a ľudstvo vykúpené.
Áno neustále opakujem a netúžim po ničom inom, len aby som dôkladne vyplnil toto áno, práve takým spôsobom, akým to chce Pán Boh – aby som ho vypĺňal veľkodušne a rozhodne.

 

2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
„Nech ťa Boh naveky oslávi, nech ťa zahrnie dobrami za to, že si nešetrila svoj život, keď bol ponížený náš rod, ale si odvrátila od nás našu záhubu, lebo si správne kráčala pred tvárou nášho Boha“ (Jdt 13, 20).

Najvyššie dobro je isté. Božský učiteľ nás uisťuje: „vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22). Toto presvedčenie spôsobí, že s radostným duchom dokážeme nastaviť čelo aj najväčším protivenstvám.
Prechádzaj životom radostne, s otvoreným a čistým srdcom, smeruj hore, koľko len môžeš.
A keď nie je možné udržať ustavične svätú radosť, tak aspoň nikdy nestrať odvahu a dôveru voči Bohu.

 

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
Toto vám bude znamením: „Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 2, 12).

Božie Narodenie má (...) akúsi sladkosť dieťaťa, ktorá objíma celé moje srdce. Zapozeraj sa
do Syna Boha: ako sa ponížil vo svojom vtelení, vo svojom dočasnom živote.
Ježišu môj! Aká nádherná bola noc tvojho narodenia, keď anjeli naplnení radosťou ohlasovali pokoj, spievajúc slávu Bohu. Pane Ježišu, zapáľ ten oheň, ktorý si priniesol na zem. (...)
Matka moja, Mária! Priveď ma do jaskyne v Betleheme a urob, aby som sa pohrúžil do kontemplácie toho, čo je veľké a vznešené; čo sa dokonáva v tichosti tej veľkej a peknej noci.

 

4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1).

Usilujme sa slúžiť Bohu z celého srdca a s celou vôľou. Práve on nám dáva viac, než si zasluhujeme.
Modlitba je najlepšou zbraňou, akú vlastníme. Je kľú­čom, ktorý otvára Božie srdce. Máme povinnosť prihovárať sa Ježišovi nielen perami, ale aj srdcom. V istých okolnostiach dokonca iba srdcom.

 

5. Ktorého si, Panna, v chráme našla
„Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49)

Zdá sa mi, že neustále niečo hľadám a nemôžem to nájsť, dokonca ani neviem, o čo ide a čo hľadám. Trpím málo, milujem a chcel by som viac milovať – teda to je to, čo hľadám.
Ó, nekonečná Krása, vidíš, že duša nemôže zniesť túto opustenosť, pretože sa veľmi zamilovala do Teba.

 

 

Radostný ruženec

Obsah časopisu

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum