Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Modlitba posvätného ruženca má pre človeka zmysel len natoľko, nakoľko cíti, že má moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku Kristovi a ku konaniu dobra. Inými slovami členovia ružencových bratstiev sa pre ruženec a členstvo v ružencových bratstvách rozhodli preto, že dôverujú tejto modlitbe a zobrali si ju za svoj prostriedok na ceste k svätosti.

Čo je cieľom modlitby posvätného ruženca?

Spájať sa s Ježišom Kristom a získavať jeho dary, silu pre svoj život, aby sa človek stával milším Bohu. Modlitba ruženca sama osebe nie je cieľom. Nie sú to vytrvalostné preteky, rozhodujúce nie je ani množstvo odrecitovaných slov, ale túžba človeka spájať sa v modlitbe s Bohom, byť v jeho prítomnosti a napĺňať sa jeho láskou. Svätý Pavol by to možno povedal takto: Keby som odrecitoval denne všetky ružence, ale lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (porov. 1 Kor 13, 1)

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                       
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum