Svätý Dominik

Stručný, výstižný, ale hutný a historicky fundovaný životopis svätého Dominika od poľského dominikána Jana Spieża. Jeho špecifikom je historický realizmus. Autor sa opiera
o mnohé dobové dokumenty, ale aj všeobecne uznávané životopisy sv. Dominika, ktoré uzreli svetlo sveta v krajinách západnej Európy. Rozsahovo ide o neveľké dielo, ktoré je doteraz najlepšie a najvýstižnejšie spracovaným životopisom sv. Dominika v slovenskom jazyku.

formát A6, 76 str., lepená väzba

Kniha už nie je k dispozícii. Aktuálna ponuka tu...

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum
   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               

Pozri tiež

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Časopis Ruženec

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Kniha Ruženec — Jednoduchá a hlboká modlitba

Kniha „Svätý Dominik

Kniha „Ruženec –
S Máriou kontemplovať Krista“

Kniha „Ruženec s Fra Angelicom“

Ružencový kalendár