Kalendáre na rok 2016 už nie sú v ponuke!

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Melichar Matis OP
za živých členov RB
6. 5. 2017 a za zosnulých členov RB 5. 5. 2017.

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr