Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr
   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               

Pozri tiež

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Časopis Ruženec

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Kniha Ruženec — Jednoduchá a hlboká modlitba

Kniha „Svätý Dominik

Kniha „Ruženec –
S Máriou kontemplovať Krista“

Kniha „Ruženec s Fra Angelicom“

Ružencový kalendár