Ponuka tlačených materiálov

Dominikánske mariánske centrum (DMC) na podporu svojej činnosti využíva aj možnosti tlačeného slova. Okrem toho, že v spolupráci s Rehoľou dominikánov pripravuje časopis Ruženec, venuje sa aj príprave konkrétnych informačných materiálov, poprípade kníh, ktorých úlohou je nielen informovať, ale tiež prehlbovať a rozvíjať rôzne aktivity v ružencových bratstvách (RB).

Našu kompletnú ponuku tlačených materiálov nájdete po klepnutí na tento link...

Uvedené ceny v tejto ponuke chápte, prosím, ako milodar určený na pokrytie nákladov spojených s výrobou jednotlivých kníh, brožúr a letákov. Ďakujeme vám!

Čokoľvek z našej ponuky si môžete objednať listom, emailom, alebo telefonicky, poprípade si to osobne zadovážiť priamo v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach.

Postupne tu pre vás o každom ponúkanom produkte DMC pripravíme podrobnejšiu správu.

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Pozri tiež

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Časopis Ruženec

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Kniha „Svätý Dominik

Kniha „Ruženec –
S Máriou kontemplovať Krista“

Kniha „Ruženec s Fra Angelicom“

Ružencový kalendár

Ponuka kníh Rehole dominikánov

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2017

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

17. september (nedeľa) — Vinodol

17. september (nedeľa) — Spišská Teplica

30. september (sobota) — Bzovík

1. október (nedeľa) — Spišský Štiavnik

15. október (nedeľa) — Víťaz

15. október (nedeľa) — Dudince

21. október (sobota) — Košice–Barca

21. október (sobota) — Poltár

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Radava

12. november (nedeľa) — Fričovce