Ponuka tlačených materiálov

Dominikánske mariánske centrum (DMC) na podporu svojej činnosti využíva aj možnosti tlačeného slova. Okrem toho, že v spolupráci s Rehoľou dominikánov pripravuje časopis Ruženec, venuje sa aj príprave konkrétnych informačných materiálov, poprípade kníh, ktorých úlohou je nielen informovať, ale tiež prehlbovať a rozvíjať rôzne aktivity v ružencových bratstvách (RB).

Našu kompletnú ponuku tlačených materiálov nájdete po klepnutí na tento link...

Uvedené ceny v tejto ponuke chápte, prosím, ako milodar určený na pokrytie nákladov spojených s výrobou jednotlivých kníh, brožúr a letákov. Ďakujeme vám!

Čokoľvek z našej ponuky si môžete objednať listom, emailom, alebo telefonicky, poprípade si to osobne zadovážiť priamo v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach.

Postupne tu pre vás o každom ponúkanom produkte DMC pripravíme podrobnejšiu správu.

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za živých 3. 2. 2018

— za zosnulých 10. 2. 2018

Pozri tiež

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Časopis Ruženec

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Kniha „Svätý Dominik

Kniha „Ruženec –
S Máriou kontemplovať Krista“

Kniha „Ruženec s Fra Angelicom“

Ružencový kalendár

Ponuka kníh Rehole dominikánov

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

13. január (sobota) — Poprad

14. január (nedeľa) — Sačurov

20. január (sobota) — Šarišské Sokolovce

27. január (sobota) — Červenica

27. január (sobota) — Tuhrina

28. január (nedeľa) — Lučina

28. január (nedeľa) — Komjatná

3. február (sobota) — Sielnica

11. február (nedeľa) — Dlhé nad Cirochou

17. február (sobota) — Nemčiňany

23. február (piatok) — Šalgočka

23. február (piatok) — Zemianske Sady

24. február (sobota) — Dvorníky

24. február (sobota) — Bojničky

24. február (sobota) — Spišská Stará Ves