Promótor pre ruženec

Duchovné sprevádzanie členov ružencových bratstiev (RB) na Slovensku je zverené provinčnému promótorovi pre ruženec. Jemu je zverená moc zakladať RB, koordinovať ružencový apoštolát, a navštevovať jednotlivé RB vo farnostiach na území Slovenska.

Promótora pre ruženec menuje provinciál Rehole dominikánov. Menovanie podlieha schváleniu generálnej kúrie dominikánov v Ríme.

Od 6. apríla 2013 do júla 2017 provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku bol brat Melichar Matis OP.

Rozhovor s Melicharom Matisom...

 

Provinčný promótor pre ruženec P. Melichar Matis OP

Pozri tiež

Zoznam promótorov pre ruženec od založenia DMC v roku 1994

Rozhovor so Šimonom Tyrolom OP

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za živých 3. 2. 2018

— za zosnulých 10. 2. 2018

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr