Obnova ružencového bratstva

Ako poznáme, že je čas uvažovať
o obnove nášho ružencového bratstva?

Skúste si napríklad položiť otázku, koľko máte ruží vo vašom RB a koľkí sa stretávate na spoločnom stretnutí pri výmene tajomstiev (ak stretnutia vôbec máte). Ak vaše RB má 10 ruží, na spoločnom mesačnom stretnutí by malo byť prítomných 200 ľudí, samozrejme mínus tí, čo sú odcestovaní, chorí, pripútaní na lôžko, či v čase mesačného stretnutia sú v práci. Koľkí na spoločné stretnutie RB prichádzajú reálne? Ak len veľmi ťažko na stretnutia prichádza aspoň polovica členov Živého ruženca, vaše RB potrebuje oživenie, reformu.

Na mnohých miestach Slovenska, kde zodpovedne brali záväzky svojho členstva a zaujímalo ich smerovanie spoločenstva, sa rozhodli konať. Hľadali spôsob, ako nájsť riešenie stavu, v ktorom sa ich RB ocitlo. Hľadali spôsob, ako sa to dá, nie spôsob, ako sa to nedá.

Mnohé bratstvá, ktoré sa rozhodli pre reformu, sa obávali neistoty, ktorú v reforme videli, avšak až keď ňou prešli, pochopili, že skutočne vytvorili priestor pre systém, dialóg a slobodu. Netreba sa obávať menšieho počtu členov, či toho, že „ľudia sa prestanú modliť“. Je dôležité rešpektovať rozhodnutie a slobodu každého, a tiež nechávať stále otvorené dvere pre tých, ktorí by neskôr chceli do RB prísť.

 

Pozri tiež

Ako poznáme, že je čas uvažovať o obnove nášho ružencového bratstva?

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo

Praktické rady k obnove ružencového bratstva

Prihláška člena ružencového bratstva

Aký je rozdiel medzi službami horliteľa ruže a horliteľa ružencového bratstva?

V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Rozhovor so Šimonom Tyrolom, promótorom pre ruženec

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo        
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum