Tlačivá na evidenciu členov ružencového bratstva a voľby v ružencovom bratstve

Ponúkame vám rôzne tlačivá, ktoré pomáhajú vo vedení evidencie ružencového bratstva. Kliknutím na príslušný link pravým tlačítkom myši si ich môžete uložiť do počítača.

 

Tlačivá vo formáte programu Excel

Do týchto tlačív môžete písať priamo v počítači, ak máte v ňom nainštalovaný program Excel. Najprv si však nasledujúce súbory uložte do svojho počítača. Všímajte si, prosím, v tlačivách uvedené poznámky, aby ste tlačivo vyplnili správne.

Zoznam členov Živého ruženca

Zoznam členov Svätého ruženca
Tento zoznam nám po vyplnení zašlite do Dominikánskeho mariánskeho centra e-mailom. Prvé tri riadky sú v tlačive vyplnené ako vzor, ktorý je potrebné prepísať vašimi údajmi.

Zoznam členov Večného ruženca
Tento zoznam nám po vyplnení zašlite do Dominikánskeho mariánskeho centra e-mailom. Prvé tri riadky sú v tlačive vyplnené ako vzor, ktorý je potrebné prepísať vašimi údajmi.

Zápisnice z volieb v ružencovom bratstve

 

Tlačivá vo formáte *pdf

Tieto tlačivá môžete použiť vtedy, keď nemáte vo svojom počítači program Excel. Súbory si môžete vytlačiť a následne do nich písať.

Zoznam členov Živého ruženca

Zoznam členov Svätého ruženca
Tento zoznam nám po vyplnení zašlite do Dominikánskeho mariánskeho centra poštou.

Zoznam členov Večného ruženca
Tento zoznam nám po vyplnení zašlite do Dominikánskeho mariánskeho centra poštou.

Zápisnica z volieb horliteľa RB,
ktorého Živý ruženec má 1 alebo 2 ruže

Zápisnica z volieb horliteľa RB,
ktorého Živý ruženec má viac ako 2 ruže

Zápisnica z volieb horliteľa ruže

Zápisnica z volieb členov finančnej komisie RB

 

 

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Pozri tiež

Záväzky a práva člena Živého ruženca

Záväzky a práva člena Svätého ruženca

Záväzky a práva člena Večného ruženca

Tlačivá na evidenciu členov ružencového bratstva a voľby v RB

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Rozhovor so Šimonom Tyrolom, promótorom pre ruženec

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo        
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum