Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

FEBRUÁR

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  

05. 2. 2011 — Oľšovstretnutie s členmi ružencového bratstva
0
6. 2. 2011 — Košice-Šacastretnutie s horliteľmi ruží
11. 2. 2011 —
Spišská Belá — stretnutie s členmi RB
13. 2. 2011 —
Dubovica — duchovná obnova RB
19. 2. 2011 —
Bratislava-Karlova Ves — duchovná obnova RB pri Kostole sv. Michala, archanjela
20. 2. 2011 —
Viničné — duchovná obnova RB


 

5. 2. 2011 — Oľšov — stretnutie s členmi ružencového bratstva 

V prvú februárovú sobotu (5.2.) sa stretli ruženčiari Oľšova (dekanát Lipany, Košická arcidiecéza), aby si spoločne s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP pripomenuli význam a podstatu členstva v ružencovom bratstve. Stretnutie sa začalo prednáškou, po nej nasledovala modlitba ruženca a vrcholom stretnutia bola svätá omša.


 

6. 2. 2011 — Košice-Šaca — stretnutie s horliteľmi ruží

6. február patril ruženčiarom vo farnosti Košice-Šaca (dekanát Košice-Západ). Najskôr sa na fare s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP a P. Brunom Donovalom OP stretli horlitelia ruží z farnosti i filiálok. Cieľom stretnutia bolo povzbudiť ich v službe spoločenstvu a tiež poďakovať im za starostlivosť o svojich členov. Program pokračoval v kostole prednáškou, v ktorej pripomenuli práva i povinnosti členov ružencového bratstva.


 

11. 2. 2011 — Spišská Belá — stretnutie s členmi RB — Sviatok Lurdskej Panny Márie (11.2.) oslávili spoločne s promótorom pre ruženec a tiež so svojím duchovným otcom vdp. Petrom Petrekom veriaci Spišskej Belej (dekanát Kežmarok, Spišská diecéza). Modlitba posvätného ruženca otvorila túto slávnosť a veriacich pripravila na slávenie Eucharistie za účasti a spevu mladých. V prednáške po svätej omši zazneli praktické rady, ako je dnes možné oživiť ružencové bratstvo.


 

13. 2. 2011 — Dubovica — duchovná obnova RB — 13. 2. sa na pozvanie horliteľky ružencového bratstva konala duchovná obnova v Dubovici (dekanát Lipany, Košická arcidiecéza). Duchovná obnova sa začala slávením ranných svätých omší a pokračovala výmenou tajomstiev. Popoludní sa veriaci stretli na modlitbe, po ktorej sa mohli oboznámiť s krokmi potrebnými k uskutočneniu reformy, do ktorej sa chcú pustiť.


 

19. 2. 2011 — Bratislava-Karlova Ves, Kostol sv. Michala, archanjela — duchovná obnova RB 

19. február bol významným dňom pre farnosť sv. Michala v Bratislave-Karlovej Vsi (dekanát Bratislava-Sever, Bratislavská arcidiecéza), ktorú spravujú bratia minoriti. Tento deň bol dňom duchovnej obnovy miestneho ružencového bratstva. Promótor pre ruženec sa najskôr stretol v kláštore minoritov s horliteľmi ruží, kde mu horliteľka RB predstavila ich ružencové bratstvo a rozprávala o aktivitách, ktoré vo farnosti pripravujú. Na stretnutí bol prítomný i P. Lucián Mária Bogucki OFMConv, administrátor farnosti, ktorý s vďakou ocenil to, že ružencové bratstvo vo farnosti má a že je živým spoločenstvom. V diskusii zazneli odporúčania a tipy, ktoré môžu vzájomne využiť horlitelia i promótor pre ruženec. Program pokračoval prednáškou pre všetkých v Kostole sv. Františka z Assisi, spoločnou modlitbou ruženca a slávením Eucharistie za účasti bratov minoritov. Po skončení svätej omše boli všetci prítomní pozvaní na agapé, ktoré s láskou pripravili ruženčiari.


 

20. 2. 2011 — Viničné — duchovná obnova RB 

20. 2. sa konala na pozvanie vdp. Štefana Albertyho, farára farnosti, duchovná obnova vo Viničnom (dekanát Pezinok, Bratislavská arcidiecéza). Počas ranných svätých omší počúvali veriaci o láske k nepriateľom. Promótor pre ruženec ich povzbudzoval, aby sa nebáli byť dokonalí, ako je dokonalý aj náš nebeský Otec. Popoludňajšie stretnutie začalo vzývaním Ducha Svätého a pokračovalo prednáškou, v ktorej sa P. Šimon snažil vysvetliť, čo je ružencové bratstvo a ako má fungovať.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany