Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

APRÍL

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

02. 4. 2011 — Bardejovská Nová Ves — duchovná obnova ružencového bratstva
03. 4. 2011
Nemecká duchovná obnova ružencového bratstva
03. 4. 2011 —
Belža — duchovná obnova ružencového bratstva
03. 4. 2011 —
Banská Bystrica — založenie ružencového bratstva v UPC
09. 4. 2011 —
Zeleneč — duchovná obnova ružencového bratstva
14. –17. 4. 2011 —
Smižany — pôstne duchovné cvičenia
16. 4. 2010 — Svit — duchovná obnova ružencového bratstva


 

2. 4. 2011 — Bardejovská Nová Ves — duchovná obnova ružencového bratstva — V prvú aprílovú sobotu (2. 4.) sa uskutočnila duchovná obnova ružencového bratstva (RB) v Bardejovskej Novej Vsi (dekanát Bardejov, Košická arcidiecéza). Ruženčiari sa pod vedením dominikána Bruna Donovala zamýšľali aj nad tým, ako najlepšie prežiť pôstny čas. Následne páter prítomných pozval k vnútornej premene. Cez prestávku sa prítomní občerstvili na pripravenom pohostení. Súčasťou duchovnej obnovy bola tiež možnosť pomodliť sa posvätný ruženec, adorovať Krista v Oltárnej sviatosti, či pristúpiť k sviatosti zmierenia. Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou.


 

3. 4. 2011 — Nemecká — duchovná obnova ružencového bratstva — V prvú aprílovú nedeľu (3. 4.) sa na pozvanie vdp. Miroslava Kurica stretli s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Nemecká (dekanát Brezno, Rožňavská diecéza). Duchovná obnova začala dopoludnia sv. omšami, počas ktorých promótor povzbudil veriacich, aby boli aj pre nich slová žalmistu „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“ dôvodom na radosť. „Ak sa necháme viesť Kristom, on nás povedie, ba dokonca, ak sa aj zatúlame na ceste života, neprestane nás hľadať.“ Popoludní program pokračoval krížovou cestou. Po nej nasledovala prednáška, kde sa hovorilo o ružencovom bratstve a tiež o možnosti aj dnes vytvoriť živé spoločenstvo, ktorého cieľom je spoločná modlitba.


 

3. 4. 2011 — Belža — duchovná obnova ružencového bratstva

Páter Bruno Donoval OP sa v prvú aprílovú nedeľu (3. 4.) stretol s ruženčiarmi z Belže (farnosť Seňa, dekanát Košice-juh, Košická arcidiecéza). Stretnutie, v ktorom si priblížili správne fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe, začalo spoločnou modlitbou krížovej cesty. Na stretnutí zazneli aj odpovede na otázky týkajúce sa života ruženčiarov v ružencovom bratstve.


 

3. 4. 2011 — Banská Bystrica — založenie ružencového bratstva v UPC — Dňa 4. apríla 2011 navštívil promótor pre ruženec Šimon Tyrol Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, aby spoločným slávením svätej omše a odovzdaním zakladacej listiny potvrdil založenie ružencového bratstva pri tomto Univerzitnom pastoračnom centre. Mladí ľudia, ktorí v ten deň darovali Pánu Bohu časť svojho času, sa rozhodli prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a založením ružencového bratstva ešte viac priblížiť k Bohu a rásť v láske k ľuďom.


 

9. 4. 2011 — Zeleneč — duchovná obnova ružencového bratstva

Dňa 9. apríla 2011 sa na pozvanie vdp. Petra Jelínka stretli s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom veriaci zo Zelenča (dekanát Trnava, Trnavská arcidiecéza) i blízkeho okolia. Na podujatí sa okrem iného spoločne zamýšľali nad významom členstva v ružencovom bratstve. Počas duchovnej obnovy, ktorá začala úvodnou modlitbou, promótor hovoril o potrebe hlbšieho zamýšľania sa nad vlastným životom, a tiež o potrebe uvedomenia si zodpovednosti v ňom. Počas homílie tiež pripomenul, že Božie slovo nie je len informácia, ktorú získavam, ale je to pokrm, bez ktorého nie je možné pochopiť význam modlitby ruženca. Po skončení sv. omše, ktorá zakončila program duchovnej obnovy, sa veriaci pohostili na pripravenom agapé.


 

14. –17. 4. 2011 — Smižany — pôstne duchovné cvičenia

V dňoch 14.–17. apríla 2011 sa uskutočnili pôstne duchovné cvičenia v Smižanoch, ktoré viedol P. Šimon Tyrol OP. Počas duchovných cvičení sa prítomní snažili objaviť, čo pre nich Boh pripravil. Tiež sa pokúšali nájsť odpoveď na otázku, aký je Boh. Počas prežitých dní objavili, že Boh je štedrý darca pre tých, ktorí sú vnímaví na jeho hlas.


 

16. 4. 2010 — Svit — duchovná obnova ružencového bratstva — Sobota (16. 4.) pred Kvetnou nedeľou bola dňom duchovnej obnovy pre ruženčiarov zo Svitu (dekanát Poprad, Spišská diecéza). Duchovnú obnovu viedol P. Bruno Donoval OP, ktorý sa počas nej snažil priblížiť a vysvetliť Veľký týždeň, najmä Veľkonočné trojdnie. Počas obedňajšej prestávky sa vytvoril priestor na otázky ruženčiarov a tiež na vysvetlenie lepšieho pochopenia významu členstva v RB. Popoludní program pokračoval krížovou cestou, adoráciou a modlitbou posvätného ruženca. Slávením Eucharistie sa duchovná obnova ukončila.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany