Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

MÁJ

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

7. 5. 2011 — Vysoké Tatry — duchovná obnova ružencových bratstiev vo farnosti
13.–14. 5. 2011 — Drienov — duchovná obnova pre RB farnosti Drienov
13.–15. 5. 2011 — Levoča — duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči
15. 5. 2011 — Ludrová — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Ludrová
21.–22. 5. 2010 — Trenčianska Teplá — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti
28. 5. 2011 (sobota) — Košice — tradičné stretnutie členov ružencových bratstie
29. 5. 2011 (nedeľa) — Kriváň — duchovná obnova ružencového bratstva


 

7. 5. 2011 — Vysoké Tatry — duchovná obnova ružencových bratstiev vo farnosti

V sobotu 7. 5. 2011 sa uskutočnila duchovná obnova pre ruženčiarov z Vysokých Tatier (dekanát Poprad, Spišská diecéza). Dopoludnia sa prítomným v Kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci prihovoril P. Šimon Tyrol OP, ktorý vo svojej prednáške poukázal na hĺbku odkazu bl. Jána Pavla II., ktorý nám zanechal vo svojom Liste o ruženci (2002). Po spoločnom obede za účasti duchovných otcov farnosti a všetkých prítomných, program pokračoval Eucharistickou adoráciou, po ktorej nasledovala diskusia v priestoroch miestnej fary. Duchovná obnova vyvrcholila sv. omšou, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP.


 

13.–14. 5. 2011 — Drienov — duchovná obnova pre RB farnosti Drienov

20. výročie od založenia ružencového bratstva oslávili spoločne v deň spomienky Panny Márie Fatimskej (13. 5.) veriaci farnosti Drienov (dekanát Prešov-Solivar, Košická arcidiecéza). Oslavy začali spoločnou modlitbou ruženca, ktorú viedol P. Šimon Tyrol OP. Po nej nasledovala svätá omša a adorácia, ktorú viedol P. Bruno Donoval OP. V sobotu dopoludnia 14. 5. 2011 sa v priestoroch farskej budovy stretli horlitelia jednotlivých ruží, aby spoločne s pracovníčkou Dominikánskeho mariánskeho centra Gabrielou Tóthovou hľadali spôsob, ako vytvárať živé spoločenstvo – ružencové bratstvo. Popoludní odznela v kostole prednáška pátra Šimona o význame zotrvávania na spoločnej modlitbe podľa vzoru apoštolov. Po večernej sv. omši si všetci pochutili na výbornom guláši.


 

13.–15. 5. 2011 — Levoča — duchovné cvičenia na Mariánskej hore v Levoči

V dňoch 13.–15. mája sa na Mariánskej hore v Levoči konali duchovné cvičenia pre členov RB, ktoré viedol P. Tadeáš Horváth OP. Počas prežitých dní naplnených modlitbami a spevmi sa zamýšľali aj nad slovami „Hľa, služobnica Pána“. Ich význam nás učí, ako správne slúžiť Bohu i ľuďom.


 

15. 5. 2011 — Ludrová — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti Ludrová

Nedeľu Dobrého pastiera (15. 5.) prežili s promótorom pre ruženec veriaci farnosti Ludrová (dekanát Ružomberok, Spišská diecéza). Slávením rannej sv. omše sa stretnutie začalo, popoludní program pokračoval stretnutím s horliteľmi ruží, kde mal promótor možnosť počúvať radosti, skúsenosti, ale aj starosti horliteľov ruží. Prednáškou v kostole, ktorá bola zameraná na pripomenutie významu a zmyslu členstva v RB, sa stretnutie ukončilo.


 

21.–22. 5. 2010 — Trenčianska Teplá — duchovná obnova ružencových bratstiev farnosti

Predposledný májový víkend (21.–22. 5.) strávili bratia dominikáni vo farnosti Trenčianska Teplá (dekanát Nemšová, Nitrianska diecéza), kde sa uskutočnila duchovná obnova pre členov RB. Po sobotnom rannom privítaní chlebom a soľou sa s horliteľmi ruží stretol P. Šimon Tyrol OP, ktorý priblížil podstatu a zmysel členstva v RB. Téma duchovnej obnovy sa niesla v duchu stretnutia so vzkrieseným Kristom, ktoré má vždy prekvapivé momenty na ceste rozpoznávania vlastnej skúsenosti s Bohom. Popoludní program pokračoval v kostole spoločnou modlitbou Ruženca k Božiemu milosrdenstvu, ktorú viedol P. Bruno Donoval OP. V nedeľu bratia dominikáni celebrovali sv. omše vo farskom aj filiálnom kostole. Program vyvrcholil požehnaním novopostavenej kaplnky Lurdskej Panny Márie v areáli kostola.


 

28. 5. 2011 — Košice — tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev


 

29. 5. 2011 — Kriváň — duchovná obnova ružencového bratstva

Nedeľa 29. 5. 2011 patrila RB v Kriváni (dekanát Detva, Banskobystrická diecéza). V tomto malebnom podpolianskom kraji dopoludnia bratia dominikáni P. Šimon Tyrol a P. Bruno Donoval slúžili sv. omše. Po popoludňajšom stretnutí s horliteľmi ruží otvorila srdcia veriacich k načúvaniu Božieho slova spoločná modlitba posvätného ruženca, a po nej ponúkla prednáška P. Šimona Tyrola OP zaujímavý pohľad na zmysel a podstatu obnovy v miestnom RB, na ktorú sa jeho členovia podujali.

 

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany