Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

JÚN

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

5. 6. 2011 — Čadca-Kýčerka — duchovná obnova ružencového bratstva
9. 6. 2011 — Humenné — stretnutie horliteľov RB dekanátov Humenné a Snina
11.–12. 6. 2011 — Blatné — duchovná obnova ružencového bratstva
18.–19. 6. 2011 — Slovenská Ľupča — duchovná obnova ružencového bratstva
24. 6. 2011 —
Senohrad — duchovná obnova ružencového bratstva
26. 6. 2011 —
Fintice — duchovná obnova ružencového bratstva


 

5. 6. 2011 — Čadca-Kýčerka — duchovná obnova ružencového bratstva

Prvú júnovú nedeľu (5. 6.) sa s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP stretli ruženčiari z farnosti Čadca-Kýčerka (dekanát Čadca, Žilinská diecéza). Po úvodnom privítaní správcom farnosti Miroslavom Várošom sa promótor pokúsil priblížiť význam a podstatu fungovania ružencového bratstva. Ruženčiarov povzbudil k odvahe zreálniť počet členov v ich ružencovom bratstve. Počas diskusie zazneli otázky prítomných, ktoré sa týkali života v ružencovom bratstve.


 

9. 6. 2011 — Humenné — stretnutie horliteľov RB dekanátov Humenné a Snina

Dňa 9. júna sa stretli v Kostole všetkých svätých v Humennom (Košická arcidiecéza) horlitelia a členovia ružencových bratstiev humenského a sninského dekanátu, aby o svojich skúsenostiach i starostiach diskutovali s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom. V dopoludňajšom programe sa zamýšľali nad darmi Ducha Svätého a popoludní sa venovali otázkam súvisiacim s činnosťou RB. DO zakončili slávením svätej omše, ktorú celebroval P. Bruno Donoval za účasti dekana Mateja Babčáka a kaplánov farnosti Humenné.


 

11.–12. 6. 2011 — Blatné — duchovná obnova ružencového bratstva

Druhý júnový víkend – Turíčny (11.,12. 6.) patril ruženčiarom z Blatného (dekanát Senec, Bratislavská arcidiecéza). Najskôr sa v sobotu popoludní stretli na fare s promótorom pre ruženec horlitelia ruží, aby si pripomenuli význam a dôležitosť ich služby. Oficiálny program začal spoločnou modlitbou posvätného ruženca, po nej nasledovalo slávenie sv. omše. Po jej skončení mohli veriaci Blatného rozjímať nad tým, ako je možné aj dnes vytvoriť živé ružencové bratstvo. Počas ranných nedeľných omší (12.6.) v homílii P. Šimon Tyrol povzbudil veriacich, aby dôverovali sile modlitby a živého spoločenstva. Popoludní program otvorila moderovaná adorácia, ktorú si pripravili veriaci Blatného, aby prosili o odpustenie a tiež ďakovali za dary Ducha Svätého. Program pokračoval prednáškou promótora, ktorú ukončil záverečným požehnaním.


 

18.–19. 6. 2011 — Slovenská Ľupča — duchovná obnova ružencového bratstva

V sobotu 18.6. sa začala duchovná obnova farnosti Slovenská Ľupča (dekanát Slovenská Ľupča, Banskobystrická diecéza). Do tejto farnosti patria aj obce Lučatín a Moštenica. Duchovnú obnovu otvorilo stretnutie s horliteľmi ruží za účasti dekana Petra Ivaniča a P. Šimona Tyrola, kde sa prítomní oboznámili so stavom ružencových bratstiev vo farnosti. Po tomto stretnutí program pokračoval v kostole za účasti ostatných veriacich. Po úvodnej modlitbe k Duchu Svätému nasledovalo zamyslenie sa nad tým ako vnímame ruženec, čo by malo byť jeho podstatou a tiež, aká je naša modlitba ruženca. Podčiarknutím tejto prednášky bolo, že bez kontemplácie niet ruženca. Sobotný program ukončilo slávenie svätej omše. Nedeľný program duchovnej obnovy (19.6.) otvorili slávenia svätých omší vo filiálnych kostoloch v Lučatíne a Moštenici. Farský kostol v Slovenskej Ľupči slávil odpustovú slávnosť, kde okrem iného v homílii P. Šimon Tyrol spomenul, že sviatok Najsv. Trojice nám pripomína, že Otec, Syn a Duch Svätý je zaujatý našou záchranou viac ako samotný človek. Poobede pokračovala DO prednáškou, kde promótor vysvetlil, aké kroky je potrebné podniknúť, aby vo farnosti Slovenská Ľupča mohli vytvoriť fungujúce ružencové bratstvá.


 

24. 6. 2011 — Senohrad — duchovná obnova ružencového bratstva

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.6. oslávili s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Senohrad (dekanát Krupina, Banskobystrická diecéza). Senohradské ružencové bratstvo je na Slovensku výnimočné tým, že má privilégium a potvrdenie generálneho predstaveného dominikánskej rehole z roku 1884 zapisovať do ružencového bratstva. Na stretnutí s horliteľmi ruží ponúkol promótor pre ruženec možnosť oživiť spoločnú modlitbu ruženca a zjednotenie podľa platných Stanov pre ružencové bratstvá na Slovensku.


 

26. 6. 2011 — Fintice — duchovná obnova ružencového bratstva

13. nedeľu v období cez rok (26.6.) prežili s promótorom pre ruženec veriaci farnosti Fintice (dekanát Prešov-mesto, Košická arcidiecéza). Počas ranných svätých omší uvažovali nad otázkami, ktoré sú súčasťou našej viery – napríklad, „ako je možné strácaním získavať a ako spájať nezlučiteľné“. Pozvaní boli aj k tomu, aby prostredníctvom ruženca prijali pozvanie Panny Márie a dovolili Ježišovi preberať iniciatívu. Aby on bol dôležitejší než všetko ostatné. Popoludní sa okrem tradičného programu, pozostávajúceho z úvodnej modlitby a prednášky, stretli horlitelia ruží, ktorí prejavili potrebu a ochotu vykonať reformu v ich RB. Sú odhodlaní k tomu, aby aj ich ružencové bratstvo kráčalo v duchu dominikánskej spirituality, ktorá sa vyhýba akýmkoľvek formám extrémizmu.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany