Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

JÚL

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

2. 7. 2011 — Raková — duchovná obnova ružencového bratstva
3. 7. 2011 — Viničné — duchovná obnova ružencového bratstva
10. 7. 2011 — Komjatná — duchovná obnova ružencového bratstva
22.,23. 7. 2011 — Prievidza — duchovná obnova pre RB z Prievidze a jej okolia


 

2. 7. 2011 — Raková — duchovná obnova ružencového bratstva

Dňa 2. 7. 2011, v deň sviatku Návštevy Panny Márie, sa s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom OP stretli veriaci z Rakovej (dekanát Čadca, Žilinská diecéza). Duchovnú obnovu otvorilo stretnutie promótora s horliteľmi ruží, počas ktorého mali horlitelia možnosť ozrejmiť si správne fungovanie ružencového bratstva. Po tomto stretnutí sa Rakovčania zišli v Kultúrnom dome, aby spoločne uvažovali o význame svojho členstva v RB. Po občerstvení ducha si občerstvili aj telo a modlitbou posv. ruženca v kostole sa pripravili na slávenie liturgie, ktorá bola vyvrcholením duchovnej obnovy.


 

3. 7. 2011 — Viničné — duchovná obnova ružencového bratstva

Prvá júlová nedeľa (3. 7. 2011) patrila ruženčiarom z Viničného (dekanát Pezinok, Bratislavská arcidiecéza). Tí už po druhýkrát v tomto roku privítali P. Šimona Tyrola OP, aby spoločne s ním duchovne prežili deň. Najskôr dopoludnia slávili sväté omše a popoludní rozjímali o tom, že bez kontemplácie niet ruženca. Promótor mal tiež možnosť vidieť, akým spôsobom prebieha pravidelné mesačné stretnutie tohto ružencového bratstva.


 

10. 7. 2011 — Komjatná — duchovná obnova ružencového bratstva

10. 7. 2011 sa uskutočnila duchovná obnova pre členov RB v Komjatnej (dekanát Ružomberok, Spišská diecéza). Dopoludnia bratia dominikáni P. Šimon Tyrol a P. Bruno Donoval celebrovali sväté omše, v ktorých veriacich povzbudili, aby prejavili záujem o rozjímanie a kontempláciu modlitby posvätného ruženca. Popoludňajší program, v ktorom sa veriaci mohli slobodne rozhodnúť, či sú ochotní svoj záväzok znova obnoviť, ukončila poklona Sviatosti Oltárnej a modlitba Koruny Panny Márie.


 

22.,23. 7. 2011 — Prievidza — duchovná obnova pre RB z Prievidze a jej okolia

V dňoch 22. a 23. 7. 2011 sa v rámci 16. duchovnej obnovy vo farnosti Prievidza-mesto (Banskobystrická diecéza) konala duchovná obnova, ktorú viedol P. Šimon Tyrol OP. Počas prežitých dní mali veriaci Prievidze príležitosť počúvať o tom, čo znamená byť členom RB, čo ako člen získať môžem, a tiež, čo ako člen, ak si svoje povinnosti nespĺňam, strácam. Ruženčiarom Prievidze tiež ponúkol spôsob, ako vytvoriť živé spoločenstvo, ktoré sa bude s radosťou schádzať na spoločnej modlitbe, a to v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.

 

 

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za zosnulých 9. 12. 2017

— za živých 10. 12. 2017

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

13. január (sobota) — Poprad

14. január (nedeľa) — Sačurov

20. január (sobota) — Šarišské Sokolovce

27. január (sobota) — Červenica

27. január (sobota) — Tuhrina

28. január (nedeľa) — Lučina

28. január (nedeľa) — Komjatná

3. február (sobota) — Sielnica

11. február (nedeľa) — Dlhé nad Cirochou

17. február (sobota) — Nemčiňany

23. február (piatok) — Šalgočka

23. február (piatok) — Zemianske Sady

24. február (sobota) — Dvorníky

24. február (sobota) — Bojničky

24. február (sobota) — Spišská Stará Ves