Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

SEPTEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

2. 9. 2011 — Lúčka — duchovná obnova ružencového bratstva
4. 9. 2011 —
Veľké Zálužie — duchovná obnova ružencového bratstva
10. 9. 2011 —
Hlohovec — duchovná obnova ružencového bratstva
15. 9. 2011 —
Trávnica — duchovná obnova ružencového bratstva
18. 9. 2011 —
Harichovce — duchovná obnova ružencového bratstva
24. 9. 2011 —
Bratislava–Petržalka V, Lúky — Kostol Sedembolestnej P. Márie (Betliarska 3) — stretnutie horliteľov RB z Bratislavy a okolia
25. 9. 2011 —
Vechec — duchovná obnova ružencového bratstva


 

2. 9. 2011 — Lúčka — duchovná obnova ružencového bratstva
1. piatok v mesiaci september (2. 9.) patril ružencovému bratstvu v Lúčke (farnosť Kračúnovce, dekanát Stropkov, Košická arcidiecéza). Slávením sv. omše, ktorú celebroval P. Bruno Donoval OP sa otvorilo stretnutie určené ruženčiarom Lúčky. Po sv. omši prítomným vysvetlili, čo znamená byť členom RB a tiež, ako môže ružencové bratstvo v dnešnej dobe fungovať. Milou bodkou za týmto stretnutím bolo občerstvenie podávajúce sa pred bránou kostola za svetla hviezd a dobrej nálady.


 

4. 9. 2011 — Veľké Zálužie — duchovná obnova ružencového bratstva

Prvá nedeľa v mesiaci september (4. 9.) sa stala dňom duchovnej obnovy ružencového bratstva vo Veľkom Záluží. Ranné sväté omše so svojimi liturgickými čítaniami, ktoré celebroval promótor pre ruženec Šimon Tyrol OP, podčiarkli zmysel ružencových bratstiev dnes: „Naplnením zákona je láska!“ Popoludní sa v sále Sinaj stretli tí, ktorí mali chuť dozvedieť sa o fungovaní RB viac. Aj na tomto stretnutí P. Šimon ukázal paralelu nedeľných čítaní a zmysel RB: „ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to...“ Pripomenul, že základom, na ktorom má stáť ružencové bratstvo, je úprimná snaha o jednomyseľnosť modlitby spoločenstva a ochota premieňať modlitbu na láskavé skutky. Po skončení nasledovalo agapé, ktoré všetkých príjemne občerstvilo.


 

10. 9. 2011 — Hlohovec — duchovná obnova ružencového bratstva
V slnečnú sobotu 10. 9. 2011 sa stretli s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom OP ruženčiari z Hlohovca (dekanát Hlohovec, Trnavská arcidiecéza) a blízkeho okolia, aby sa spoločne zamýšľali nad významom a fungovaním svojich ružencových bratstiev. Po objasnení dôležitosti jednotlivých krokov potrebných k oživeniu ružencových bratstiev nasledovala spoločná modlitba posv. ruženca a slávenie Eucharistie. Milé stretnutie ukončilo spoločné agapé pripravené miestnymi ruženčiarmi.


 

15. 9. 2011 — Trávnica — duchovná obnova ružencového bratstva

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie (15. 9.) oslávili s promótorom pre ruženec Šimonom Tyrolom OP veriaci Trávnice (dekanát Šurany, Nitrianska diecéza). Počas homílie zneli slová: „Pri Ježišovi stála jeho Matka... Je ľahké stáť po boku Ježiša, keď robí zázraky, keď uzdravuje, keď hovorí o láske. Inak je tomu vtedy, keď Ježiša vedú ako zločinca, keď je pribitý na kríž a zomiera. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, nám ukazuje Pannu Máriu stojacu pri Ježišovi do poslednej chvíle.“ Popoludní program pokračoval stretnutím s horliteľmi ruží, kde mali možnosť diskutovať o poslaní služby horliteľa ruže i horliteľa RB. Slávnostnou bodkou bolo pohostenie podávané v parku pred kostolom.


 

18. 9. 2011 — Harichovce — duchovná obnova ružencového bratstva
Na pozvanie duchovného otca Dušana Pardela sa 18. 9. 2011 uskutočnila duchovná obnova farnosti Harichovce (dekanát Spišská Nová Ves, Spišská diecéza). Slúžením ranných omší sa duchovná obnova začala. V poobednajšom programe, ktorý sa konal v miestnom kine, pozval promótor pre ruženec Šimon Tyrol OP k „modlitbe dominikánskej rehole“. Vysvetlil, že zmyslom členstva v RB je modliť sa jednotne, spolu s veriacimi na celom svete a s modlitbou Rehole dominikánov. Aby sme za života i po smrti mali účasť na modlitbách rehole, na zásluhách blahoslavených, svätých i všetkých členov RB. Dobro, ktoré tiež vyplýva z členstva v RB je, že ak sa aj ja modliť pozabudnem, ak zblúdim, tí druhí sa za mňa modlia.
Veriaci využili možnosť pýtať sa, kládli otázky a napokon sa rozhodli pre reformu za pomoci svojho duchovného otca, čím sa zjednotia s ostatnými ruženčiarmi na Slovensku a pripoja k modlitbám Rehole dominikánov.


 

24. 9. 2011 — Bratislava–Petržalka V, Lúky — Kostol Sedembolestnej P. Márie (Betliarska 3) — stretnutie horliteľov RB z Bratislavy a okolia

V poslednú septembrovú sobotu (24. 9. 2011) sa na pozvanie Dominikánskeho mariánskeho centra a hostiteľskej farnosti Bratislava-Petržalka stretli v Kostole Sedembolestnej Panny Márie horlitelia ružencových bratstiev z Bratislavy a okolia, aby si spoločne pripomenuli ich význam. Po úvodnej modlitbe prítomní horlitelia predstavili svoje bratstvo a hovorili o radostiach i starostiach svojich spoločenstiev. Živo diskutovali o oživovaní ružencových bratstiev, tiež o správnom fungovaní či zavádzaní Stanov RB do života jednotlivých bratstiev. Povzbudením boli svedectvá horliteľov, ktorí sa podujali k reformám a zaviedli poriadok v RB. Tiež odznel prísľub pomôcť tým bratstvám, ktoré sa rozhodnú podniknúť kroky spojené s reformou. Stretnutie vyvrcholilo slávením svätej omše vo večerných hodinách.


 

25. 9. 2011 — Vechec — duchovná obnova ružencového bratstva

26. nedeľa v období cez rok (25. 9. 2011) patrila ruženčiarom z Vechca (dekanát Vranov nad Topľou, Košická arcidiecéza). Modlitba posv. ruženca pred slávením svätej omše veriacich pripravila k hlbšiemu prežívaniu Liturgie. Popoludňajší program otvorila úvodná modlitba a po nej nasledovala prednáška pátra Šimona Tyrola OP, v ktorej sa snažil pripomenúť, aké dôležité je modlitbu ruženca vnímať v kontexte každodenného života. Že modliť sa „denne svoj desiatok“ znamená tiež približovať sa v konaní dobra k blížnym aj k Bohu. Obnovu zakončilo spoločné pohostenie v Kultúrnom dome za účasti miestneho kňaza Jána Demetera, pátra Šimona Tyrola OP a horliteľov ruží.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany