Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

OKTÓBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

1. 10. 2011 — Šaštín
8. 10. 2011 — KošiceSlávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach
16. 10. 2011 —
Chminianska Nová Ves
21. 10. 2011 —
Pezinok
22. 10. 2011 —
Rajec
23. 10. 2011 —
Kláštor pod Znievom
29. 10. 2011 —
Detvianska Huta
30. 10. 2011 —
Priechod


 

1. 10. 2011 — Šaštín

V prvú októbrovú sobotu (1. 10. 2011) sa konala 5. púť ružencových bratstiev v Šaštíne. Stretnutie otvorila spoločná modlitba za hojnej účasti pútnikov z celého Slovenska. V prednáške pátra Šimona Tyrola OP mali pútnici možnosť uvažovať o 1. tajomstve radostného ruženca – O zvestovaní radostnej zvesti Panne Márii. Po prednáške bol priestor rozjímať nad počutým slovom a tiež možnosť klásť otázky. Spestrením prvej časti púte boli svedectvá veriacich s modlitbou a prežívaním viery. Druhú časť púte otvorila modlitba fatimského ruženca za účasti emeritného biskupa Dominika Tótha a mnohých kňazov, ktorí putovali do Šaštína s veriacimi. Po jej skončení púť pokračovala slávením svätej omše a vyvrcholila sviečkovým sprievodom v areáli Šaštínskej baziliky. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí zúčastnili tejto púte a pripojili tak k ostatným ruženčiarom na Slovensku.


 

8. 10. 2011 — KošiceSlávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach
V dominikánskom kostole v Košiciach sa aj tento rok uskutočnila tradičná odpustová Slávnosť ružencovej Panny Márie. Jej zvláštnosťou bolo, že program pre pútnikov, ktorí do Košíc merali cestu z rôznych kútov Slovenska, sa po prvýkrát uskutočnil len cez deň. To však nič neubralo na duchovnej atmosfére podujatia...


 

16. 10. 2011 — Chminianska Nová Ves — 110. výročie založenia ružencového bratstva oslávili v Chminianskej Novej Vsi (dekanát Sabinov, Košická arcidiecéza). 16. októbra 2011 počas slávenia svätej omše, ktorú celebroval P. Tadeáš Horváth OP a pri popoludňajšej adorácii ruženčiari ďakovali za milosti a dobrá, ktoré im Pán Boh počas prežitých rokov udelil. Oslava vyvrcholila stretnutím horliteľov ruží v priestoroch fary.


 

21. 10. 2011 — Pezinok

21. októbra 2011 sa v Pezinku stretli členovia a horlitelia RB z dekanátov Pezinok, Malacky a Senec (Bratislavská arcidiecéza). Počas prežitého dňa uvažovali s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP nad správnym používaním svedomia. V čase obedňajšej prestávky sa spoločne občerstvili na dobrotách, ktoré pripravili domáci ruženčiari. Horlitelia RB a ruží mali možnosť zdieľať svoje prežívanie v službe horliteľov. Program pokračoval adoráciou a modlitbou posvätného ruženca. Vrcholom stretnutia bolo slávenie svätej omše.


 

22. 10. 2011 — Rajec

Štvrtú októbrovú sobotu (22. 10.) prežili s promótorom pre ruženec veriaci farnosti Rajec (dekanát Rajec, Žilinská diecéza). Dopoludnia sa promótor venoval horliteľom ruží a bratstiev farnosti Rajec, aby spoločne hľadali spôsoby ako napredovať vo formovaní života ružencového bratstva. Popoludňajší blok, ktorý bol venovaný všetkým, ktorým je modlitba posvätného ruženca blízka, otvorila úvodná modlitba. Po prednáške o spôsoboch, ako oživiť RB, sa prítomní pripravili modlitbou posvätného ruženca na slávenie Eucharistie. Po nej sa všetci stretli na spoločnom agapé.


 

23. 10. 2011 — Kláštor pod Znievom — 30. nedeľu v období cez rok (23. 10.) oslávili spoločne s bratmi dominikánmi Šimonom a Tadeášom veriaci farnosti Kláštor pod Znievom (dekanát Kláštor pod Znievom, Banskobystrická diecéza). V príhovoroch ranných svätých omší, ktoré pátri slúžili aj vo Vrícku a Slovanoch sa veriaci mohli dozvedieť o pôvode modlitby posvätného ruženca a tiež o spôsobe fungovania ružencového bratstva v dnešnej dobe.


 

29. 10. 2011 — Detvianska Huta — Sobota 29. 10. patrila ruženčiarom z Detvianskej Huty (dekanát Detva, Banskobystrická diecéza). Stretnutie otvoril dialóg medzi horliteľmi ruží a promótorom pre ruženec, ktorý sa niesol v znamení nachádzania spôsobov ako vytvoriť živé spoločenstvo. Program pokračoval prednáškou pre všetkých, kde sa mohli dozvedieť aj to, ako v dnešnej dobe vytvoriť živé RB. Slávením svätej omše sa duchovná obnova ukončila.


 

30. 10. 2011 — Priechod

Poslednú októbrovú nedeľu (30. 10.) mali možnosť veriaci farnosti Priechod (dekanát Slovenská Ľupča, Banskobystrická diecéza) „stratiť čas“ na duchovnej obnove ružencového bratstva, kde si pripomenuli význam a podstatu svojho členstva v ružencovom bratstve. Duchovná obnova začala rannými svätými omšami, slúženými v Priechode a v obci Baláže. Popoludní sa najskôr s pátrami Šimonom Tyrolom a Tadeášom Horváthom stretli horlitelia ruží, ktorí hovorili o svojich radostiach i starostiach. Potom nasledovala prednáška Šimona Tyrola, v ktorej sa snažil odovzdať skúsenosti ružencových bratstiev, ktoré prešli premenou či znovuoživením svojej činnosti.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany