Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

DECEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  

8. 12. 2011 — Dolný Kubín — duchovná obnova ružencového bratstva
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2011) oslávili s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Dolný Kubín (dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza). Najskôr sa s promótorom stretli horlitelia ruží, aby hovorili o radostiach i starostiach ich služby, ktorú ako horlitelia vykonávajú. Program pre všetkých veriacich otvorila modlitba posvätného ruženca, ktorá pripravila veriacich na slávenie svätej omše. Program ukončila prednáška. V nej sa promótor usiloval vysvetliť význam a fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe.

10. 12. 2011 — Východná — duchovná obnova ružencového bratstva
V sobotnom zasneženom ráne 10. 12. 2011 sa stretli ruženčiari Východnej (dekanát Liptovský Mikuláš, Spišská diecéza), aby sa spoločne s promótorom pre ruženec zamysleli nad fungovaním svojho ružencového bratstva. Rozprávanie o žití v ružencových bratstvách duchovnú obnovu otvorilo a ponúklo spôsob, ako oživiť RB vo Východnej. Slávením svätej omše sa ukončila nielen duchovná obnova vo Východnej, ale aj cesty promótora Šimona Tyrola za ružencovými bratstvami v roku 2011.

 

 

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za živých 3. 2. 2018

— za zosnulých 10. 2. 2018

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

13. január (sobota) — Poprad

14. január (nedeľa) — Sačurov

20. január (sobota) — Šarišské Sokolovce

27. január (sobota) — Červenica

27. január (sobota) — Tuhrina

28. január (nedeľa) — Lučina

28. január (nedeľa) — Komjatná

3. február (sobota) — Sielnica

11. február (nedeľa) — Dlhé nad Cirochou

17. február (sobota) — Nemčiňany

23. február (piatok) — Šalgočka

23. február (piatok) — Zemianske Sady

24. február (sobota) — Dvorníky

24. február (sobota) — Bojničky

24. február (sobota) — Spišská Stará Ves