Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

DECEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  

8. 12. 2011 — Dolný Kubín — duchovná obnova ružencového bratstva
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2011) oslávili s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Dolný Kubín (dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza). Najskôr sa s promótorom stretli horlitelia ruží, aby hovorili o radostiach i starostiach ich služby, ktorú ako horlitelia vykonávajú. Program pre všetkých veriacich otvorila modlitba posvätného ruženca, ktorá pripravila veriacich na slávenie svätej omše. Program ukončila prednáška. V nej sa promótor usiloval vysvetliť význam a fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe.

10. 12. 2011 — Východná — duchovná obnova ružencového bratstva
V sobotnom zasneženom ráne 10. 12. 2011 sa stretli ruženčiari Východnej (dekanát Liptovský Mikuláš, Spišská diecéza), aby sa spoločne s promótorom pre ruženec zamysleli nad fungovaním svojho ružencového bratstva. Rozprávanie o žití v ružencových bratstvách duchovnú obnovu otvorilo a ponúklo spôsob, ako oživiť RB vo Východnej. Slávením svätej omše sa ukončila nielen duchovná obnova vo Východnej, ale aj cesty promótora Šimona Tyrola za ružencovými bratstvami v roku 2011.

 

 

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2017

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

17. september (nedeľa) — Vinodol

17. september (nedeľa) — Spišská Teplica

30. september (sobota) — Bzovík

1. október (nedeľa) — Spišský Štiavnik

15. október (nedeľa) — Víťaz

15. október (nedeľa) — Dudince

21. október (sobota) — Košice–Barca

21. október (sobota) — Poltár

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Radava

12. november (nedeľa) — Fričovce