Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

DECEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  

8. 12. 2011 — Dolný Kubín — duchovná obnova ružencového bratstva
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2011) oslávili s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Dolný Kubín (dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza). Najskôr sa s promótorom stretli horlitelia ruží, aby hovorili o radostiach i starostiach ich služby, ktorú ako horlitelia vykonávajú. Program pre všetkých veriacich otvorila modlitba posvätného ruženca, ktorá pripravila veriacich na slávenie svätej omše. Program ukončila prednáška. V nej sa promótor usiloval vysvetliť význam a fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe.

10. 12. 2011 — Východná — duchovná obnova ružencového bratstva
V sobotnom zasneženom ráne 10. 12. 2011 sa stretli ruženčiari Východnej (dekanát Liptovský Mikuláš, Spišská diecéza), aby sa spoločne s promótorom pre ruženec zamysleli nad fungovaním svojho ružencového bratstva. Rozprávanie o žití v ružencových bratstvách duchovnú obnovu otvorilo a ponúklo spôsob, ako oživiť RB vo Východnej. Slávením svätej omše sa ukončila nielen duchovná obnova vo Východnej, ale aj cesty promótora Šimona Tyrola za ružencovými bratstvami v roku 2011.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých 2. 6. 2018
(prvá sobota v mesiaci)
— za zosnulých 9. 6. 2018
(druhá sobota v mesiaci)

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8.–9. jún (piatok–sobota) — Liptovské Sliače

9. jún (sobota) — Vranov–Lomnica

15. jún (piatok) — Bojničky, Zemianske Sady

16. jún (sobota) — Dvorníky, Šalgočka

16. jún (sobota) — Diviaky nad Nitricou

16. jún (sobota) — Muráň

23. jún (sobota) — Leopoldov

23. jún (sobota) — Košice (dominikáni)

23. jún (sobota) — Čadca–mesto

29. jún (piatok) — Štefanovce

30. jún (sobota) — Lipovce, Šindliar

1. júl (nedeľa) — Parchovany