Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

DECEMBER

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  

8. 12. 2011 — Dolný Kubín — duchovná obnova ružencového bratstva
Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. 12. 2011) oslávili s promótorom pre ruženec P. Šimonom Tyrolom OP veriaci farnosti Dolný Kubín (dekanát Dolný Kubín, Spišská diecéza). Najskôr sa s promótorom stretli horlitelia ruží, aby hovorili o radostiach i starostiach ich služby, ktorú ako horlitelia vykonávajú. Program pre všetkých veriacich otvorila modlitba posvätného ruženca, ktorá pripravila veriacich na slávenie svätej omše. Program ukončila prednáška. V nej sa promótor usiloval vysvetliť význam a fungovanie ružencového bratstva v dnešnej dobe.

10. 12. 2011 — Východná — duchovná obnova ružencového bratstva
V sobotnom zasneženom ráne 10. 12. 2011 sa stretli ruženčiari Východnej (dekanát Liptovský Mikuláš, Spišská diecéza), aby sa spoločne s promótorom pre ruženec zamysleli nad fungovaním svojho ružencového bratstva. Rozprávanie o žití v ružencových bratstvách duchovnú obnovu otvorilo a ponúklo spôsob, ako oživiť RB vo Východnej. Slávením svätej omše sa ukončila nielen duchovná obnova vo Východnej, ale aj cesty promótora Šimona Tyrola za ružencovými bratstvami v roku 2011.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany