Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2008   

16. 11. 2008 — Šurany, Kostolný Sek, duchovná obnova RB — Počas duchovnej obnovy, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2008 vo farnosti Šurany, bolo obnovené ružencové bratstvo pri kostole Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku. Obnoveniu bratstva predchádzal nový zápis jeho členov a tiež ochota vytvoriť skutočne živé, hodnoverné spoločenstvo, ktoré bude pôsobiť v duchu Stanov ružencových bratstiev na Slovensku.

10.–12. 11. 2008 — Levoča, duchovné cvičenia pre členov RB — Členovia ružencových bratstiev dolnospišských a hornospišských dekanátov sa na duchovných cvičeniach v dňoch 10.–12. 11. 2008 na Mariánskej hore v Levoči zamýšľali nad významom a potrebou modlitby v živote veriaceho človeka.

7. 12. 2008 — Nitra-Klokočina, duchovná obnova RB — Slávením svätých omší druhej adventnej nedele sa začala duchovná obnova pre členov RB farnosti Nitra-Klokočina. Popoludní sa ruženčiari stretli, aby si priblížili podstatu členstva v RB. Boli povzbudení k tomu, aby dokázali svoje bohaté farské aktivity posilňovať v spoločnej modlitbe ruženca.

8. 12. 2008 — Čaňa, duchovná obnova RB — Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie spoločne s promótorom pre ruženec slávili veriaci farnosti Čaňa. Modlitbou radostného ruženca sa pripravili na slávenie Eucharistie, v homílii zneli slová o Márii, ako o novej Eve, ktorá mala možnosť povedať Bohu nie. Jej život bol však neustálym hovorením Bohu – áno. Počas stretnutia, ktoré sa konalo po sv. omši boli prítomní povzbudení k tomu, aby hovorili Bohu áno.

14. 12. 2008 — Snina, duchovná obnova RB — V tretiu adventnú nedeľu rozjímali ruženčiari farnosti Snina nad tajomstvom Božej lásky, ktorá sa skláňa k nášmu životu. „Povedzte skleslým na duchu: Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, náš Boh prichádza a prináša nám spásu.“ Popoludní si ruženčiari pripomenuli zodpovednosť za život vo farnosti a boli usmernení k tomu, aby sa ich mariánska zbožnosť vyhýbala výstrednostiam a preháňaniu.

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých 2. 6. 2018
(prvá sobota v mesiaci)
— za zosnulých 9. 6. 2018
(druhá sobota v mesiaci)

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8.–9. jún (piatok–sobota) — Liptovské Sliače

9. jún (sobota) — Vranov–Lomnica

15. jún (piatok) — Bojničky, Zemianske Sady

16. jún (sobota) — Dvorníky, Šalgočka

16. jún (sobota) — Diviaky nad Nitricou

16. jún (sobota) — Muráň

23. jún (sobota) — Leopoldov

23. jún (sobota) — Košice (dominikáni)

23. jún (sobota) — Čadca–mesto

29. jún (piatok) — Štefanovce

30. jún (sobota) — Lipovce, Šindliar

1. júl (nedeľa) — Parchovany