Tradičná odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v dominikánskom kostole v Košiciach sa tento rok niesla v duchu Cirkvou vyhláseného Roka kňazstva. V jej úvode krojovaní pútnici
z Vyšnej Hutky a Kokšov-Bakše priniesli do dominikánskeho kostola sochu Ružencovej Panny Márie, symbol ružencových bratstiev na Slovensku, a pomodlili sa radostný ruženec.

Po ňom nasledovala sv. omša, na ktorej prvý hosť slávnosti, predstavený rehole augustiniánov Juraj Pigula, priblížil kňazstvo Ježiša Krista.

V ďalšom priebehu večera sa ruženčiarom prihovoril promótor pre ruženec Šimon Tyrol.
Jeho slová o potrebe živo prežívať svoju účasť v ružencových bratstvách zaujímavo doplnili svedectvá horliteliek ružencových bratstiev z Košíc (dominikánsky kostol), Vyšnej Hutky
a Barce.

Po pútnických spevoch a modlitbe ruženca svetla prišiel druhý hosť slávnosti Andrej Valent, karmelitán. Na sv. omši o polnoci vysvetľoval, ako by mal kresťan správne prežívať svoje utrpenie a súcitiť s utrpením i slabosťami druhých.

Po osviežujúcom agapé, tichej adorácii, čase bdenia členov Večného ruženca a bolestnom ruženci nasledovala prvá ranná sv. omša. Jej témou bola svätosť skrze vieru Ježiša Krista.

Odpustová slávnosť vyvrcholila svätou omšou predpoludním, na ktorú prijal pozvanie provinciál rehole jezuitov páter Peter Bujko (snímka dole). Podľa jeho slov veľmi dôležitou súčasťou kresťanského života je hodnovernosť. Aby to, čomu človek verí, vyžarovalo z jeho správania aj navonok.

 

 

Slávnosť Ružencovej Panny Márie, Košice 10.–11. 10. 2009

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Pozri tiež

Archív podujatí 2015
Archív podujatí 2011
Archív podujatí 2010
Archív podujatí 2009
Archív podujatí 2008

List magistra Rehole kazeľov k Roku kázania (2009)

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany