Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP za živých členov RB 19. 11. 2017 a za zosnulých členov RB 17. 11. 2017.

Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2017

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

17. september (nedeľa) — Vinodol

17. september (nedeľa) — Spišská Teplica

30. september (sobota) — Bzovík

1. október (nedeľa) — Spišský Štiavnik

15. október (nedeľa) — Víťaz

15. október (nedeľa) — Dudince

21. október (sobota) — Košice–Barca

21. október (sobota) — Poltár

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Bijacovce

22. október (nedeľa) — Radava

12. november (nedeľa) — Fričovce

 

 

Odpust v Košiciach: Učme sa žiť podľa svojej viery

 

V dominikánskom kostole v Košiciach sa aj tento rok (8. októbra 2011) uskutočnila tradičná odpustová Slávnosť ružencovej Panny Márie. Jej zvláštnosťou bolo, že program pre pútnikov, ktorí do Košíc merali cestu z rôznych kútov Slovenska, sa po prvýkrát uskutočnil len cez deň. To však nič neubralo na duchovnej atmosfére podujatia.

 

Po ranných chválach, ktoré sa pútnici pomodlili spolu s bratmi dominikánmi, prítomných privítal páter Tadeáš Horváth, správca Dominikánskeho mariánskeho centra. Ako prvý svoj príhovor predniesol páter Bruno Donoval, v ktorom okrem iného pripomenul nenahraditeľný význam osobného svedectva. „Našou úlohou je poznávať Ježiša a stávať sa tak novým stvorením, osobnosťou, ktorá vie, čomu verí a podľa toho aj žije.“

Ďalšie slovo si zobral promótor pre ruženec Šimon Tyrol a okrem praktických záležitostí, ktoré súvisia so životom ružencových bratstiev, doplnil prednášku svojho spolubrata, keď zdôraznil, že „ruženčiar má premieňať svoj život na evanjelium. Má to byť radostná zvesť. Ak poznávame Ježiša a dôverujeme mu, mali by sme byť ľuďmi plnými radosti.“

Po prednáškach bol priestor na modlitbu prvých piatich tajomstiev ruženca, ktorú sa pútnici modlili biblickým spôsobom z knihy Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista.

Svätú omšu celebroval páter Šimon Tyrol. „Ruženčiarom je človek, ktorý Bohu venuje svoj čas. Život berie ako púť a vie, kde je cieľ jeho života.“

Pohostenie pri chlebíčkoch, koláčikoch a teplom čaji provizórne pripravené na chodbe kláštora, keďže dominikánske kultúrne centrum Veritas s vhodnými priestormi sa ešte stále rekonštruuje, vytvorilo čas aj na priateľské rozhovory.

Po ďalšej spoločnej modlitbe s bratmi dominikánmi a adorácii pred Oltárnou sviatosťou prišla na rad beseda. „Plačeme, že mladí nechcú vstupovať do ružencových bratstiev. Neriešme iných, netrápme sa tým, čo nevieme zmeniť. Ale robme poriadok tam, kde môžeme. Začnime sebou. A verím, že keď z nás bude vyžarovať radosť z toho, čo robíme, tak veľmi rýchlo zbadáme, že sa k nám budú pridávať ďalší – aj mladí,“ povedal Šimon Tyrol.

Po besede krojovaní pútnici priniesli sochu Ružencovej Panny Márie, zaspievali mariánske piesne a pomodlili sa posvätný ruženec.

Večernú svätú omšu celebroval košický dekan František Šándor. „Slovo kontemplovať má svoj koreň v slove tempo, čiže poriadok. Dokonca aj slovo templum (chrám). V kostole hľadáme vnútorný poriadok, jednotu s Bohom. Kontempláciou Božieho Slova sa stávame pokrvnými príbuznými Ježiša Krista.“

Púť skončila časom bdenia členov Večného ruženca, počas ktorého sa pútnici pomodlili všetkých dvadsať tajomstiev posvätného ruženca.