Tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev v dominikánskom kostole v Košiciach sa tento rok (30. mája 2009) nieslo v znamení Roka kázania, ktorý v rámci deväťročného prípravného obdobia na blížiace sa 800. výročie pápežského potvrdenia Rehole kazateľov v roku 2016 vyhlásil magister dominikánov Carlos Alfonzo Azpiroz Costa.

Po úvodnom privítaní pútnikov a speve k Duchu Svätému sa ako prvý zaplnenému kostolu prihovoril provinciál Rehole kazateľov Benedikt Hajas. A začal úplne od začiatku: Ako vlastne vznikla Rehoľa kazateľov? Aký človek bol sv. Dominik? „Aby sme mohli hodnoverne kázať, je potrebné vzdávať sa vlastnej honosnosti. Otázka svätosti nie je niečo výnimočné, ale spontánne vo svojej každodennosti. Evanjelium nemôžeme žiť osamote, ale v spoločenstve, v rodine. Nemôžeme ho ohlasovať z moci autority, ale z pozície brata, z pozície človeka, ktorý sám je
na ceste. Bratská rovina nás zjednocuje a spája s Bohom.“

Ako ďalší sa pútnikom prihovoril dominikán Irenej Fintor. „V prvých storočiach sa často hovorilo o ,fuga mundi‘ – úteku zo sveta. Uteč zo sveta, aby si sa posväcoval. Keď však všetci tí, ktorí túžili po svätosti, odišli, vo svete zrazu o svätosti nemal kto hovoriť. V 13. storočí sa preto začali ozývať hlasy, že treba ísť k ľuďom. Sv. Pavol hovoril: ,Ako uveria, keď nepočuli. Ako počujú, keď im nikto nehovorí...‘ A vznikli putujúci kazatelia. Svoje kláštory zakladali obyčajne v strede veľkých miest, aby práve tam, v rušných centrách, pôsobili aj takí ľudia, ktorí sa modlia. Dominikánske kláštory boli centrá svätého kázania. Je dôležité neoddeľovať to, čo žijeme,
od toho, čo veríme.“

Šimon Tyrol sa venoval každodennému životu v ružencových bratstvách. Náš život je naše kázanie. Kto je v tomto smere naším učiteľom? A aké svedectvo o ňom vydávame svojím životom? Svätá omša na záver a rozhovory pred kostolom i v dominikánskej kaviarni napovedali, že všetky otázky padali na skyprenú pôdu. Veľmi dobrý pocit.

Stretnutie ružencových bratstiev, Košice 30. 5. 2009

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:

— za živých 3. 2. 2018

— za zosnulých 10. 2. 2018

Pozri tiež

Archív podujatí 2015
Archív podujatí 2011
Archív podujatí 2010
Archív podujatí 2009
Archív podujatí 2008

List magistra Rehole kazeľov k Roku kázania (2009)

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2017 Dominikánske mariánske centrum
Webdesign: Slavomír Kontúr

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

13. január (sobota) — Poprad

14. január (nedeľa) — Sačurov

20. január (sobota) — Šarišské Sokolovce

27. január (sobota) — Červenica

27. január (sobota) — Tuhrina

28. január (nedeľa) — Lučina

28. január (nedeľa) — Komjatná

3. február (sobota) — Sielnica

11. február (nedeľa) — Dlhé nad Cirochou

17. február (sobota) — Nemčiňany

23. február (piatok) — Šalgočka

23. február (piatok) — Zemianske Sady

24. február (sobota) — Dvorníky

24. február (sobota) — Bojničky

24. február (sobota) — Spišská Stará Ves