V rámci deväťročnej prípravy na blížiace sa 800. výročie pápežského potvrdenia Rehole kazateľov (dominikánov) v roku 2016 sa 22. mája 2010 v dominikánskom kostole v Košiciach uskutočnilo ďalšie stretnutie členov ružencových bratstiev tentokrát na tému, „aké je moje poslanie kázať“.

Po úvodnej modlitbe k Duchu Svätému sa prí­tomným prihovoril dominikán Melichar Matis, ktorý vysvetľoval, že kázeň patrí medzi samozrejmé spôsoby šírenia Božieho slova. Preto je veľmi potrebné, aby nebola len akousi súčasťou svätej omše, ale aj nášho prejavu a správania sa nielen kňazov, ale všetkých ľudí, ktorí veria Ježišovi Kristovi.

Správanie a našu reč nemožno oddeliť od aktivít človeka, od našej práce, a teda ani od umenia. Naša viera má prechádzať celým naším životom, preto nečudo, že sa odjakživa prejavuje aj v tvorbe umelcov, ktorá bola najmä v minulosti hlbokým zhutnením mnohých biblických myšlienok. Kedysi ľudia nevedeli tak čítať a písať ako dnes, preto napríklad obrazy patrili medzi významné a výrečné nosiče posolstiev Svätého písma. Tejto téme sa v prednáške nazvanej „Kázanie umením“ špeciálne venoval dominikán Patrik Vnučko.

Šimon Tyrol sa venoval svedectvu života členov ružencových bratstiev, čím v podstate nútil prítomných k zamysleniu sa nad otázkou, nakoľko to, do čoho sme sa slobodne zapojili svojím členstvom v ružencovom bratstve, berieme vážne a dôsledne. Aké svedectvo svojím postojom k činnosti ružencového bratstva vydávame? Celá prednáška vyvrcholila v konštatovaní, že tým najdôležitejším kázaním nás všetkých je svedectvo nášho života, náš prístup aj k najvšednejším úlohám dňa. Snažíme sa o vnímavé srdce a láskou naplnené správanie?

Po modlitbe posvätného ruženca program stretnutia členov ružencových bratstiev uzavrela svätá omša, ktorú celebroval prior košického konventu Irenej Fintor. Vo svojej kázni akoby zhrnul vypočuté slová z celého dňa a opäť zdôraznil, že aj keby sme mali dar rozprávania a hovorili anjelskými slovami, bez aktívnej lásky by sme boli len karikatúrou skutočného svedectva našej viery v posmrtný život, viery v milosrdeného a milujúceho Boha.

 

 

Stretnutie ružencových bratstiev, Košice 22. 5. 2010

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Pozri tiež

Archív podujatí 2015
Archív podujatí 2011
Archív podujatí 2010
Archív podujatí 2009
Archív podujatí 2008

List magistra Rehole kazeľov k Roku kázania (2009)

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany