13. púť ružencových bratstiev, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín-Stráže

//13. púť ružencových bratstiev, Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín-Stráže

Členovia RB z Nitry Klokočiny sa 5. októbra vydali na púť do Šaštína. Po privítaní v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sa nám prihovoril promótor pre ruženec páter Filip Ďubek OP, ktorý nás povzbudil k modlitbe posvätného ruženca a pripomenul nám, aby sme do modlitby zapájali aj deti, ako to robila aj jeho matka. Baziliku rozspieval páter Bruno Donoval OP krásnym spevom k ružencovej Panne Márii a s radosťou sme sa k nemu pridali. Pomodlili sme sa s ním radostný ruženec. Nasledovala prednáška, ktorú si pre nás pripravil páter Rafael Tresa OP o Ježišovom zjavení v Káne Galilejskej. Bola nádherná a poučná. Keď nám povedal, že túto stať všetci poznáme, ale či sme sa zamysleli nad slovami ako sú povedané: „Nemajú víno.“..  , „urobte všetko čo Vám povie“, dal nám otázku, či pri svojich prácach, v rôznych situáciách, pozývame Pána Ježiša do našich sŕdc alebo sa spoliehame sami na seba a nie na to čo nám hovorí Pán Ježiš. Každý sme sa mohli zamyslieť sám nad sebou. To sme asi aj urobili, lebo v Bazilike bolo ticho a každý počúval so zatajeným dychom. Nasledovali modlitby a po krátkej prestávke sv. omša, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich. V homílii nás povzbudil k modlitbe posvätného ruženca a k živote s Pannou Máriou.

Milí bratia dominikáni chcem sa Vám poďakovať v mene ruženčiarov za tento prekrásny a požehnaný deň. Všetci sme boli obohatení a milo prekvapení z Katechézy, ktorú ste pre nás pripravili. Všetka Vaša námaha, ktorú ste vynaložili, nám rozjasnila tváre a vložila radosť do našich sŕdc, ktorú máme i teraz. Ružencová Panna Mária nech Vás sprevádza a ochraňuje a Pán Boh nech je Vám odmenou za službu, ktorú pre nás robíte.

Anna Béderová, HRB Nitra – Klokočina.

2020-10-15T19:37:46+02:00