15. púť ružencových bratstiev, Šaštín – Stráže

//15. púť ružencových bratstiev, Šaštín – Stráže

Aj napriek dušičkovému počasiu v sobotné ráno 1. októbra 2022, keď mrholilo a padala hmla, zišli sa do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne ruženčiari z celého Slovenska. Prišli pozdraviť nielen patrónku Slovenska na začiatku ružencového mesiaca, ale aj vzájomne sa povzbudiť a obohatiť  svojou prítomnosťou. Na začiatku slávnosti všetkých privítal fr. Matej Šulik OP, promótor pre ruženec. Po modlitbe radostného posvätného ruženca nám predniesol národný riaditeľ Pápežských misijných diel Mgr. Ivan Kňaze prednášku na tému „Paulína Jaricot a misijné diela“.  Zakladateľka Živého ruženca odpovedala týmto skutkom na potreby doby. Bola blahorečená 22. mája 2022. Paulína zdôrazňovala v prvom rade modlitbu za misie, ružencové spoločenstvá, duchovnú obranu proti nemravnej literatúre, podporu misií, pápeža, katolíckej viery a duchovného rastu veriacich. Aj to bol dôvod, prečo boli pápežom ustanovené Pápežské misijné diela.

Po spoločnej modlitbe Koruny Panny Márie, obnove sľubov a zverení ružencových bratstiev, ktoré vykonal fr. Bruno Donoval OP,  sme sa pomodlili slávnostný biblický ruženec.

Na záver stretnutia sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Vo svojej homílii rozobral po častiach modlitbu Zdravas´.

Modlitba vznikla z dialógu medzi nebom a zemou. Prvé slová zvestoval archanjel Gabriel, ktorý oznámil Panne Márii, že sa stane matkou nového Adama. Pri každom Zdravas´e vyslovujeme slová anjela s veľkou bázňou, vierou a sústredenosťou, modlitba má veľkú silu. Príbeh nás kresťanov začal Zdravas´om, ktorý vyznáva lásku k Panne Márii a Ježišovi. Panna Mária má radosť, keď sa deti zídu a spoločne sa pri modlitbe zjednotia. Svätú omšu ukončil požehnaním.

Na záver stretnutia ružencových bratstiev poďakoval hosťom a všetkým ruženčiarom za účasť  fr. Damián Mačura OP, provinciál Rehole dominikánov.

Anna Džimová, horliteľka RB

Stretnutie Ružencových bratstiev v Šaštíne.

Chcela by som sa poďakovať v mene ruženčiarov bratom Dominikánom, za ich starostlivosť a obetu, keď nám pripravili 1. októbra celoslovenské stretnutie ružencových bratstiev v Šaštíne.

Zorganizovanie a príprava Vás stála veľa námahy a obety, ale odmenou pre Vás bola prítomnosť nás všetkých z každej diecézy. Téma o živote Paulíny Jaricotovej je pre nás ruženčiarov veľmi aktuálna. Blahoslavená Paulína nám svojim životom ukázala, ako máme pokračovať v jej diele, v modlitbe ruženca a obete. Ako máme svoje srdcia otvoriť pre lásku k blížnym.

Bratia Dominikáni veľká vďaka Vám o Vašu starostlivosť o nás ruženčiarov.

My sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Za RB Nitra – Klokočina,  Anna Béderová.

Kázeň o. biskupa Jozefa Haľka pri príležitosti 15. púte ružencových bratstiev v Šaštíne. Sila a milosť v slovách modlitbe „Zdravas Mária“…

Prednáška o Paulíne M. Jaricotovej od o. Ivana Kňazeho, riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku pri príležitosti 15. púte ružencových bratstiev v Šaštíne. Paulína nás učí byť v misii a nie v demisii…

2022-11-07T13:32:13+01:00