Dominikánska rodina má nového diakona

//Dominikánska rodina má nového diakona

V posledný deň vianočného obdobia, na sviatok Krstu Krista Pána  (nedeľa 13. januára 2019), dostala dominikánska rodina na Slovensku krásny darček v podobe nového diakona. V tento deň bol totiž rukami pomocného košického biskupa, Mons. Mareka Forgáča, vysvätený za diakona náš brat Vavrinec Mitro. Brat Vavrinec sa narodil v roku 1986 v Košiciach. Do Rehole dominikánov vstúpil v roku 2007, pričom doživotné sľuby zložil o sedem rokov neskôr. Momentálne pôsobí v košickom kláštore ako správca Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas.

Nového diakona vkladáme aj do vašich neustálych modlitieb, drahí členovia ružencových bratstiev.

2019-06-06T10:45:45+02:00