16. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

//16. púť ružencových bratstiev v Šaštíne

Dominikánske mariánske centrum Vás srdečné pozýva na 16. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v Šaštíne.

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2023. Program začína o 9-tej hodine a vyvrcholí sv. omšou o 12-tej hodine.

Hlavnou témou je: Tomáš Akvinský a úcta k Panne Márii a prihovorí sa vám fr. Samuel Lovás, OP.

Slávnostnú svätú omšu celebruje mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Voľby:

V deň slávnosti sa konajú parlamentné voľby. Ak máte trvalí pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sa nachádzate, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje osobu na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku s platným občianskym preukazom.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Miesto konania volieb: Mestský úrad Šaštín-Stráže (cez cestu, oproti bazilike), Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže.

2023-09-12T11:12:59+02:00