Monthly Archives: november 2018

//november

november 2018

Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?

2018-11-28T16:04:06+01:00

Naša dlhoročná horliteľka ružencového bratstva má už vyše 80 rokov a sme s ňou spokojní. Aj duchovný otec je s ňou spokojný. Musíme robiť voľby horliteľky ružencového bratstva?   Valéria Milá pani Valéria, ružencové bratstvá (RB) sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých [...]

Sú potrebné voľby v ružencovom bratstve?2018-11-28T16:04:06+01:00

Je potrebné platiť členský príspevok?

2018-11-28T15:58:45+01:00

Dlhé roky pôsobím v ružencovom bratstve a teraz zaviedli u nás novotu – je potrebné platiť členský príspevok (mesačne 1 €), tak sa chcem opýtať, koľko sa má platiť a či je to povinné.   František S. Milý pán František, vážime si dôveru, ktorú ste nám prejavili pri položení tejto otázky. Nie je v našej [...]

Je potrebné platiť členský príspevok?2018-11-28T15:58:45+01:00

Modlím sa denne svoj desiatok … Nestačí to?

2018-11-28T15:51:34+01:00

Pomerne častým javom, s ktorým sa stretávam na mnohých miestach Slovenska, je skutočnosť, akoby sa členovi Živého ruženca vstupom do ružencového bratstva (RB) skončila aktivita v miestnej cirkvi – farnosti. Ak sme sa naozaj slobodne rozhodli pre členstvo v RB a chceme kráčať aj v dnešnej dobe cestou ruženčiara (v duchu prvých bratstiev), je nedostačujúce, aby sme mali [...]

Modlím sa denne svoj desiatok … Nestačí to?2018-11-28T15:51:34+01:00

Posvätný či svätý ruženec?

2018-11-28T15:45:59+01:00

Rada by som sa opýtala na spojenie „posvätný ruženec“. Dnes ho počujem a čítam aj v časopise Ruženec. Slovo posvätné chápem ako čosi podobné svätému – také nijaké. Posvätná krava v Indii... Niečo podružné. Ale my vieme, že ruženec je modlitba k Trojjedinému Bohu skrze Božiu Matku. Je dychom Svätého Ducha, nie posvätného. Panna Mária [...]

Posvätný či svätý ruženec?2018-11-28T15:45:59+01:00

Aký ruženec sa modliť v pôste a na Veľkú noc?

2018-11-28T16:00:10+01:00

K tomu, aký ruženec je vhodné modliť sa v jednotlivých dňoch týždňa, už vyšlo hodne poučných publikácií. Len zopakujem, že v pondelok to má byť radostný, v utorok bolestný, v stredu slávnostný, vo štvrtok ruženec svetla, v piatok bolestný ruženec, v sobotu radostný a v nedeľu slávnostný. Tiež sme však boli naučení, že od adventného času až do skončenia [...]

Aký ruženec sa modliť v pôste a na Veľkú noc?2018-11-28T16:00:10+01:00

Musíme sa stretávať?

2018-11-28T15:59:37+01:00

Po prečítaní nových Stanov ružencových bratstiev si kladiem otázku: Prečo je potrebné spoločné stretávanie členov Živého ruženca? Nestačí si vymeniť tajomstvo? V našej farnosti si meníme tajomstvá po domoch, alebo pred kostolom po sv. omši. Veriaci, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ru­žen­cového bratstva a byť členmi Živého ruženca, majú okrem povinnosti pomodliť [...]

Musíme sa stretávať?2018-11-28T15:59:37+01:00

Môžu sa členovia ružencového bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

2018-11-28T15:56:26+01:00

Môžu sa členovia bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach? Môžu, ale nemalo by to byť na úkor spoločného stretávania sa celého bratsva. Členovia Živého ruženca sa majú stretávať spolu minimálne raz mesačne. Pravidelné stretnutia členov Živého ruženca totiž tvoria jeden z nosných pilierov zmyslu existencie ružencových bratstiev, [...]

Môžu sa členovia ružencového bratstva stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?2018-11-28T15:56:26+01:00

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva?

2018-11-28T15:55:55+01:00

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva a čo treba k jeho chodu? Pre vznik a chod ružencového bratstva je potrebná minimálne jedna úplná ruža, teda 20-členná skupina, ktorá si vymieňa ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej ruže sú potrební minimálne 3 členovia. Pokiaľ [...]

Aká je organizačná štruktúra ružencového bratstva?2018-11-28T15:55:55+01:00

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

2018-11-22T13:24:10+01:00

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca? Modlitba posvätného ruženca má pre človeka zmysel len natoľko, nakoľko cíti, že má moc meniť jeho život, že ho vedie bližšie ku Kristovi a ku konaniu dobra. Inými slovami členovia ružencových bratstiev sa pre ruženec a členstvo v ružencových bratstvách [...]

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?2018-11-22T13:24:10+01:00

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?

2018-11-28T15:54:42+01:00

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom? Okrem účasti na duchovných dobrách dominikánskej rehole a dobrodeniach udelených pápežmi, správne vedené ružencové bratstvo prehlbuje v jeho členoch vieru, nádej a lásku, pričom upriamuje ich pozornosť na podstatu a centrum duchovného života – na svätú omšu, na stretnutie s [...]

Aký úžitok prináša členstvo v ružencovom bratstve jeho členom?2018-11-28T15:54:42+01:00

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

2018-11-22T13:22:37+01:00

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva? O čo sa majú členovia ružencových bratstiev usilovať? Každý člen ružencového bratstva sa má usilovať duchovne formovať svoj osobný život, svoje srdce, nasledovať príklad Panny Márie v prijímaní Ježiša Krista, v jej schopnosti učiť sa od neho. Člen ružencového bratstva vo [...]

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?2018-11-22T13:22:37+01:00

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

2018-11-22T13:21:29+01:00

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo? Ružencové bratstvo sa obyčajne zakladá pri kostole – farskom alebo filiálnom, môže však vzniknúť aj tam, kde kostol nie je. K jeho založeniu je potrebná minimálne 20-členná skupina veriacich, ktorá je ochotná pravidelne sa modliť – ruženec a schádzať sa na spoločnej [...]

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?2018-11-22T13:21:29+01:00