Monthly Archives: december 2018

//december

december 2018

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života

2018-12-19T12:14:44+00:00

S radosťou a vďačnosťou vám odovzdávame túto neobyčajnú knihu zápiskov mladého dievčaťa - Pauline-Marie Jaricot, zakladateľky Živého ruženca. "Príbeh môjho života" je o jej duchovných zápasoch a víťazstvách, o Božom pôsobení v jej živote, o jej vzťahu s Bohom a s Božou Matkou. Hoci žila v 19. storočí, [...]

Pauline Jaricot – Príbeh môjho života2018-12-19T12:14:44+00:00

Centrom ruženca je Kristus

2018-12-19T22:00:26+00:00

Ešte máme v živej pamäti spomienky na návštevu generálneho promótora pre ruženec Louisa Marie Arińo-Duranda, ktorý navštívil Slovensko 20. až 26. mája 2015. Počas týchto dní sa postupne stretol so zástupcami jednotlivých ružencových bratstiev v Bratislave, Zvolene, Košiciach a v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej, kde slávil s miestnymi veriacimi a pútnikmi slávnosť Zoslania Ducha Svätého. [...]

Centrom ruženca je Kristus2018-12-19T22:00:26+00:00

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista

2018-12-19T12:21:07+00:00

Praktická pomôcka pre tých, ktorí sa radi modlia posvätný ruženec, ale aj pre „začiatočníkov“, ktorí sa o tejto modlitbe chcú dozvedieť čo najviac. Kniha je rozdelená do štyroch väčších častí: Prvá časť podrobne vysvetľuje, ako sa modlí ruženec, čo je ružencové bratstvo, aké sú formy členstva v ružencovom bratstve, aké sú výsady a prísľuby pre členov ružencového [...]

Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista2018-12-19T12:21:07+00:00

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

2018-12-15T16:57:28+00:00

1. Modlitba Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! [...]

Bolestný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom2018-12-15T16:57:28+00:00

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom

2018-12-15T16:52:31+00:00

1. Zvestovanie Panne Márii, že je matkou Božieho Syna „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 35) Z listu sv. Pavla Galaťanom: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby [...]

Radostný ruženec so sv. Pavlom, apoštolom2018-12-15T16:52:31+00:00

Mariánsky utorok

2019-02-04T13:27:39+00:00

Dominikánske mariánske centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom Košice Vás srdečne pozývajú […]

Mariánsky utorok2019-02-04T13:27:39+00:00

Mariánska sobota

2020-10-07T12:26:26+00:00

Dominikánske mariánske centrum v spolupráci s Dominikánskym konventom Košice Vás srdečne pozývajú […]

Mariánska sobota2020-10-07T12:26:26+00:00

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba

2018-12-19T12:17:58+00:00

Autorom ponúkanej knihy Ruženec - jednoduchá a hlboká modlitba je poľský dominikán Cyprian Klahs. V knihe nás povzbudzuje, aby sme sa často a s duchovným úžitkom modlili ruženec. Vo svojej knihe nielenže prináša rozjímania, ale pripomína nám aj krátke dejiny tejto modlitby a vysvetľuje jej význam. Ukazuje nám [...]

Ruženec – jednoduchá a hlboká modlitba2018-12-19T12:17:58+00:00