Monthly Archives: marec 2023

//marec

marec 2023

Mariánska sobota

2023-03-28T09:03:39+02:00

V časopise Ruženec sú pravidelné pozvánky na Mariánsku sobotu, ktorá sa koná v dominikánskom kostole v Košiciach, zvyčajne v tretiu sobotu v mesiaci. Členovia RB pri Kostole Najsvätejšej Trojice […]

Mariánska sobota2023-03-28T09:03:39+02:00

Pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca

2023-03-21T08:09:18+01:00

Poklady mýtnika Matúša. V dňoch 9. – 12.marca 2023 sa v priestoroch Exercičného domu v Prešove konalo duchovné cvičenie, ktoré viedol fr. Patrik Vnučko OP – dominikán, spolupracovník promótora pre ruženec na Slovensku. […]

Pôstne duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca2023-03-21T08:09:18+01:00

Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.2023

2023-03-27T13:28:50+02:00

Dominikánske mariánske centrum Vás srdečne pozýva na Stretnutie ružencových bratstiev v kostole dominikánov Košice 20.5.2023. Hlavnou témou stretnutia je Mária v mojom každodennom živote a prihovorí sa Vám […]

Stretnutie členov ružencových bratstiev 20.5.20232023-03-27T13:28:50+02:00

Marcové číslo časopisu Ruženec

2023-09-21T09:27:54+02:00

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’, Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. […]

Marcové číslo časopisu Ruženec2023-09-21T09:27:54+02:00

Ruženec 03/2023

2023-02-20T13:12:19+01:00

Má sa člen Živého ruženca pri dennej modlitbe svojho desiatku, ak mu práve pripadlo prvé tajomstvo niektorého ruženca, vždy modliť aj úvodné modlitby (Verím v Boha, Otče náš, 3-krát Zdravas’, Mária s prosbami a Sláva Otcu)? Otázka súvisí aj s posledným desiatkom. Je vtedy potrebné pripojiť záverečné modlitby? [...]

Ruženec 03/20232023-02-20T13:12:19+01:00