30. výročie Dominikánskeho mariánskeho centra

/, Ponúkame/30. výročie Dominikánskeho mariánskeho centra

Dominikánske mariánske centrum tento rok oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme si dovolili na Slovensko pozvať generálneho promótora pre ruženec, pátra Lawrenca Lew, OP. Zúčastní sa našich májových akcií – Stretnutia členov ružencových bratstiev v Košiciach 18.5.2024 a v Bratislave 19.5.2024. Súčasťou Košického programu bude aj korunovácia sochy Ružencovej Panny Márie a prezentácia relikviára bl. Paulíny Jaricotovej, zakladateľky Živého ruženca.

Viac informácií nájdete v našom časopise Ruženec. O ďalších novinkách Vás budeme včas informovať.

Bližšie informácie ku Košickému stretnutiu: https://dmc.sk/stretnutie-clenov-ruzencovych-bratstiev-18-5-2024-kosice/

Bližšie informácie ku Bratislavskému stretnutiu: https://dmc.sk/stretnutie-clenov-ruzencovych-bratstiev-19-5-2024-bratislava-kalvaria/

fr. Lawrence Lev, OP, generálny promótor pre ruženec

socha Ružencovej Panny Márie

bl. Paulína Jaricot, zakladateľka Živého ruženca

2024-04-02T11:20:46+02:00