Dominikánske mariánske centrum

Časopis Ruženec

Májové číslo časopisu Ruženec

Písal sa rok 2003, keď rezbár Mgr. art. Ján Lesňák dokončil novú sochu Ružencovej Panny Márie. Panna Mária znázornená v tejto putovnej soche nám prináša Ježiša, o ktorom spoločne rozjímame v jednotlivých tajomstvách posvätného ruženca v tradícii Rehole kazateľov. […]

Aprílové číslo časopisu Ruženec

Markove pašie, ktoré sme si tento rok vypočuli na Kvetnú nedeľu, sú najstarším vyrozprávaním Ježišovho umučenia. Každé evanjelium má v pašiovom príbehu niečo svojské, čo iní evanjelisti nespomínajú. V Markových pašiách jednou z takých vecí, ktoré inde nenájdeme, je udalosť, ktorá sa odohrala po Ježišovom zatknutí v Getsemanskej záhrade… O […]

Marcové číslo časopisu Ruženec

Tento rok, 7. marca, si pripomíname 750. výročie od úmrtia svätého Tomáša Akvinského, dominikána, mystika i génia súčasne. Jeho pohľad na rozlišovanie dobra a zla priblíži rozhovor s bratom Samuelom Lovásom, OP na str. 6 – 8. […]

Januárové číslo časopisu Ruženec

Existuje dar, ktorý každý z nás dostávame od Boha a ktorý nám v ťažkých situáciách pomáha nezísť z cesty, aj keď je náročná. Je to dar, ktorý nám pomáha urobiť ďalší krok, aj keď máme málo síl. Ten dar má meno. Voláme ho nádej. […]

Podujatia

Duchovné cvičenia v Ružomberku, 30. máj -2. jún 2024

Milí ruženčiari,

pozývam vás na duchovné cvičenia, ktoré organizuje Dominikánske mariánske centrum v termíne od 30. mája do 2. júna 2024 (štvrtok – nedeľa) v Centre spirituality Premenenia Pána (v Dome Spoločnosti Ježišovej – pri Kostole Povýšenia Sv. kríža), Námestie Andreja Hlinku 56, Ružomberok.
[…]

Aktuálne

Krížová cesta

Prinášame vám krížovú cestu s názvom: Hľa, všetko robím nové, ktorej autorom je fr. Joachim Harazin, OP.

Kniha Loretánske litánie

Kniha Loretánske litánie umožňuje čitateľovi hlbšie nazrieť do jednotlivých invokácií, ktorými vzývame Pannu Máriu, spoznať krásu a moc tej, ktorá povedala Bohu svoje „áno“. […]