Adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 02.- 05. decembra 2021 – ZRUŠENÉ

//Adventné duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 02.- 05. decembra 2021 – ZRUŠENÉ

Milí ruženčiari,

pozývam vás viac spoznať vzťah medzi Máriou a Cirkvou. Veď Cirkev, ktorej sme súčasťou, Máriu sťa ten najvernejší obraz pozoruje, akou ona sama chce byť. Mária a Cirkev, to sú dve matky nás veriacich.

Presné informácie o termíne, poplatku a prihlasovaní sa na duchovné cvičenia nájdete v priloženom rámčeku.

Teším sa na spoločne strávený čas s vami!

fr. Alan Dely OP

promótor pre ruženec na Slovensku

2021-11-24T14:36:44+01:00