PÔSTNE Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 09.- 12. marca 2023 – USKUTOČNENÉ

//PÔSTNE Duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, 09.- 12. marca 2023 – USKUTOČNENÉ

Milí ruženčiari, hoci tradícia stotožnila autora Matúšovho evanjelia s mýtnikom, mnohí biblisti v ňom vidia šikovného znalcu Písma, o ktorom platia slová: „každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (Mt 13, 52).  Srdečne vás pozývam na duchovné cvičenia, počas ktorých nahliadneme do pokladnice Matúšovho evanjelia a všimneme si zopár jeho pokladov, aby sme sa aj my naučili z pokladu svojho srdca vynášať veci nové i staré, ale predovšetkým dobré. Presné informácie o termíne, poplatku a prihlásení sa na duchovné cvičenia nájdete v rámčeku. Teším sa na vzájomné duchovné obohacovanie a čas strávený s vami.

fr. Patrik Vnučko, OP

spolupracovník promótora pre ruženec

2023-03-13T08:04:21+01:00