AKCIA Nástenný a Stolový kalendár 2024

//AKCIA Nástenný a Stolový kalendár 2024

Ponúkame Vám obľúbený nástenný a stolový Ružencový kalendár na rok 2024.

Od 1.12.2023 za akciovú cenu – 1,50 €/kus.*

Nástenný Ružencový kalendár na rok 2024 s maľbami dominikána Fra Angelica. Formát A4.

Stolový Ružencový kalendár na rok 2024 s fotografiami zo života Ružencových bratstiev. Formát A4.

Ďakujeme za Vás záujem o naše materiály a podporu Dominikánskeho mariánskeho centra v šírení ružencového apoštolátu.

* Uvedená cena je iba odporúčaná výška milodaru na pokrytie nákladov za tlač a distribúciu.

2023-11-29T11:53:25+01:00