Ako vymieňať ružencové tajomstvá?

/, Uncategorized/Ako vymieňať ružencové tajomstvá?

Jedným zo základných záväzkov člena Živého ruženca v ružencovom bratstve (RB) je denne sa pomodliť desiatok ruženca, ktorý mu je pridelený v rámci pravidelného mesačného stretnutia členov Živého ruženca. Ak si každý člen ruže plní svoj záväzok, v duchovnom zmysle sa takto denne stáva súčasťou celej modlitby ruženca s jej 20-timi tajomstvami. Aby sa však člen Živého ruženca nemodlil celý život len jedno tajomstvo a mal možnosť rozjímať aj o iných udalostiach Ježišovho života, na spoločnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca si členovia ruží tajomstvá vymieňajú.

Ako už zaznelo v úvode, výmena ružencových tajomstiev medzi členmi ruže sa uskutočňuje na mesačnom spoločnom stretnutí všetkých členov Živého ruženca. Je to jeden z bodov programu spoločného stretnutia, a preto nie je správne, ak niekde výmenu tajomstiev realizujú inak – teda mimo spoločného mesačného stretnutia. Výmenu tajomstiev má na starosti horliteľ ruže. Ružencové tajomstvá vymieňa tak, aby sa každému členovi ruže postupne menili tajomstvá buď v poradí, v akom nasledujú za sebou, alebo žrebovaním (viď Stanovy RB). Deň výmeny tajomstiev je zároveň dňom, odkedy sa modlíme nové pridelené tajomstvo.

Výmena tajomstiev v poradí, v akom nasledujú za sebou
Prax ukazuje, že spôsob výmeny tajomstiev v poradí, v akom nasledujú za sebou, má jednu pomerne vážnu nevýhodu. Keď na spoločné stretnutie z nejakých dôvodov nepríde člen ruže, a ani nepošle svojmu horliteľovi ruže kartičku s tajomstvom, horliteľ ruže tak musí riešiť vzniknutý problém. Niektorí horlitelia ruží to riešia tak, že majú náhradnú sadu tajomstiev a chýbajúce tajomstvo doplnia z nej. Ale čo ak nás prekvapila takáto situácia a momentálne náhradnú sadu tajomstiev nemáme? Vtedy vzniknutý problém môžeme vyriešiť tak, že poprosíme člena ruže, aby si dôkladne uvedomil, aké tajomstvo sa ide modliť ďalší mesiac a následne sa ho dočasne modlil aj bez tlačenej predlohy.

Tak či onak, treba si uvedomiť, že tajomstvá, ktoré si členovia Živého ­ruženca vymieňajú v podobe pevných lístkov (kartičiek), sú síce viditeľnou symbolikou istého spojenia navzájom, ale ruženec je možné sa modliť aj bez nich. Rovnako nie je povinné modliť sa len tie rozjímania, ktoré sú na tajomstvách predtlačené. Ružencové rozjímania je možné nájsť aj v časopise Ruženec, knihe Ruženec alebo v iných knihách. Ba nad životom Ježiša Krista možno rozjímať aj vlastnými slovami, čo radi odporúčame. Lebo pre našu vieru, pre náš život je dôležité učiť sa rozprávať s Bohom aj vlastnými slovami a zároveň ticho načúvať tomu, čo nám Boh v takomto rozhovore hovorí.

Toľko k výmene ružencových tajomstiev v poradí, v akom nasledujú za sebou. Je tu však ešte druhý spôsob výmeny ružencových tajomstiev, ktorý prípadné problémy, že sa niekomu neujde tajomstvo v podobe kartičky, celkom odstraňuje. Jeho čarom je navyše fakt, že istým spôsobom počíta s vanutím Ducha Svätého. Preto nasledujúci spôsob – výmenu tajomstiev žrebovaním – možno len odporúčať, ba dokonca považovať ho za vhodnejší.

Výmena tajomstiev žrebovaním
Mnoho ružencových bratstiev (a je ich stále viac) si pochvaľuje výmenu tajomstiev žrebovaním. Pri tomto spôsobe je v obehu vždy len jedna sada tajomstiev bez potreby mať v zálohe náhradnú sadu. Členovia Živého ruženca, ktorí prídu na mesačné spoločné stretnutie, na začiatku odovzdajú svoje tajomstvo horliteľovi svojej ruže, alebo rovno do košíka určeného na žrebovanie pre konkrétnu ružu. Na konci spoločného stretnutia sa tajomstvá premiešajú a následne si každý člen ruže vyžrebuje tajomstvo. Môže sa stať, že si niekto vyžrebuje tajomstvo, ktoré sa modlil už minulý mesiac. Takúto možnosť netreba vnímať negatívne. Naopak, aj takýmto spôsobom ku mne hovorí Boh a možno chce, aby som ešte pokračoval v rozjímaní nad daným tajomstvom. Duch Svätý tu má svoj priestor.

Tí, ktorí na spoločné stretnutie členov Živého ruženca z rôznych dôvodov neprišli, modlia sa tajomstvo, ktoré im ostalo z predošlej výmeny. Rovnako je možné, keď už niekto vie, že na spoločné mesačné stretnutie nebude môcť prísť, že zabezpečí doručenie tajomstva horliteľovi ruže a poprosí ho, aby mu vyžreboval iné. Zároveň je to výborný spôsob, ako dať svojmu horliteľovi ruže o sebe vedieť aj vtedy, keď sa spoločného stretnutia nemôžete zúčastniť.

Tým, ktorí na spoločné stretnutia členov Živého ruženca dlhodobo neprichádzajú, ale nie z vlastnej viny (napr. sú dlhodobo chorí, alebo starí), môže ktorýkoľvek člen ich ruže odniesť svoje vymenené tajomstvo. Takto mu preukáže skutok láskavej pozornosti. Tiež sa s ním môže tajomstvo spoločne pomodliť. Vzájomné návštevy a skutky lásky medzi členmi ružencového bratstva sú veľkými signálmi, že nám na našom ružencovom bratstve záleží. A že aj ľudia s rozličnými trápeniami sú naďalej súčasťou nášho RB, čo je zároveň svedectvom o jeho kvalite a živosti. A to je cieľ, za ktorým majú ružencové bratstvá na základe Ježišovho prikázania lásky odvážne a s chuťou ísť. Napokon práve vtedy sa aj okolo nášho ružencového bratstva, v konkrétnych životoch jeho členov, bude diať plno ružencových zázrakov. Lebo skutočná láska neostáva bez odozvy…

fr. Šimon Tyrol OP (Časopis Ruženec 6/2011)

2018-12-03T10:04:18+01:00