Aprílové číslo časopisu Ruženec

///Aprílové číslo časopisu Ruženec

Vrcholiace Pôstne obdobie ponúka príležitosť zamyslieť sa nad prítomnosťou Panny Márie na Golgote, o ktorej evanjelista Ján len stručne uvádza, že „pri Ježišovom kríži stála jeho matka“ (19, 25). Čo vtedy prežívala? Aký význam to malo? Viac si môžete prečítať na strane 16 až 17 v článku s názvom: Matka Ukrižovaného.

Na tému O radostiach a starostiach starších ľudí budeme pokračovať už 28 časťou na strane 6 až 8. V článku s názvom Rodina je ako strom, ktorý dáva vzácne ovocie.

Je nedeľa podvečer. Kráčam s ďalšími dvoma bratmi ulicami Ríma. Ideme sa pomodliť ruženec do neďalekého kostola. Cestou sa dozvedám, že je to veľmi špecifický kostol. Vravia mi, že je to najmenší kostol v Ríme a jedna z najmenších… Viac sa dočítate v rubrike „Impulzy“ v článku s názvom Príčina našej radosti na strane 20

Na strane 32 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Hlas nemého vola. Pre svoju robustnú postavu a tichú, hĺbavú povahu nazývali Tomáša Akvinského mnohí jeho spolubratia dominikáni a spolužiaci na univerzite nemým volom. Raz to jeden z pedagógov – iný dominikán, svätý Albert Veľký – okomentoval slovami: „Ale keď tento vôl raz zabučí, stíchne celý svet.“ Iná verzia tohto príbehu hovorí, že „jeho hlas bude počuť po celom svete.“ Bol to práve Albert Veľký († 1280), kto rozpoznal nadanie mladého Tomáša.

Čo vyjadruje slovné spojenie Trstina vo vetre sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Na strane 10 a 11 vám prinášame článok s názvom: Priateľstvo s Bohom. Vo vrcholnom stredoveku, najmä v údolí rieky Rýn, ale aj v širokom okolí, vznikali spoločenstvá Božích priateľov. Boli to spoločenstvá veriacich, ktorí sa venovali modlitbe a hlbšiemu spoznávaniu svojej viery. Viac v spomínanom článku…

V článku na str. 12 a 13 s názvom: List dominikánskej rodine o vojne na Ukrajine sa dočítate o tom že, Łukasz Wiśniewski, OP, provinciál Poľskej dominikánskej provincie, a Jarosław Krawiec, OP, vikár vikariátu Ukrajiny, napísali spoločne list dominikánskej rodine k výročiu ruskej invázie na Ukrajine – 24. februára. Rok od začiatku vojny, ktorá sa rýchlo stala najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od konca druhej svetovej vojny…

Na str. 14 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v zhrnutí 4 častí článku Prvá eucharistická modlitba o tom, že už niekoľko čísel sa venujeme Prvej eucharistickej modlitbe (tzv. Rímskemu kánonu) a teraz nastal čas, aby sme sa na ňu pozreli akoby z „vtáčej perspektívy“. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 24 až 27 vám prinášame článok o tom, že v tomto roku sme si pripomenuli 25. výročie historickej návštevy svätého Jána Pavla II. na Kube. Jeho apoštolská cesta v januári 1998 bola úplne prvou cestou pápeža na Kubu. Hlava Katolíckej cirkvi po prvýkrát navštívila jedinú krajinu na západnej pologuli s marxistickým sociálnoekonomickým a politickým systémom. Na oslavy jubilea vyslal pápež František osobitného vyslanca. Ako dar miestnej Cirkvi odovzdal výnimočnú relikviu – kvapku krvi svätého Jána Pavla II. Viac v článku s názvom: Kuba: 25 rokov od prelomovej návštevy Jána Pavla II.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– tradičné stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať 20. mája v kostole dominikánov, viac informácií nájdete na strane 36.

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 18. marca (str. 9).

Informáciu o Rádiu Mária, o rádiu, ktoré sa s vami modlí si prečítate na strane 31.

2023-09-21T09:27:47+02:00