Aprílové číslo časopisu Ruženec

///Aprílové číslo časopisu Ruženec

Markove pašie, ktoré sme si tento rok vypočuli na Kvetnú nedeľu, sú najstarším vyrozprávaním Ježišovho umučenia. Každé evanjelium má v pašiovom príbehu niečo svojské, čo iní evanjelisti nespomínajú. V Markových pašiách jednou z takých vecí, ktoré inde nenájdeme, je udalosť, ktorá sa odohrala po Ježišovom zatknutí v Getsemanskej záhrade… O akú udalosť ide a aký je jej význam sa dočítate v článku Lev a mladík na úteku, v rubrike „Viera v umení“ (str. 31 – 35).

Po dvoch rokoch sa na Ukrajine stále bojuje, ľudia trpia a naďalej potrebujú pomoc. Uprostred mnohých ďalších problémov sa nám tieto správy nepočúvajú ľahko. Medzi pomáhajúcich vytrvalcov, s ktorými spolupracujú sestry dominikánky, patria aj dobrovoľníci a zamestnanci Spišskej katolíckej charity. Niektoré ich príbehy zaznamenala sestra Lýdia Timková, dominikánka, ktorá dlhodobo pôsobí v Mukačeve. Viac na str. 4 – 5 v článku Nevyžiadané príbehy z Ukrajiny.
Pavlov náhly a vynútený odchod zo Solúna (Sk 17, 10) ťažko doliehal na obe strany a tamojších kresťanov trápila otázka, prečo sa Pavol k nim nevrátil, aby dokončil svoje poslanie. Na túto otázku Pavol odpovedá v apológii svojej neprítomnosti (1 Sol 2, 17 – 3, 10), ktorej sa venujeme v ďalšej časti rubriky „Biblické okienko“ na strane 6 – 7.
S Marikou bývame v tom istom vchode už vyše tridsať rokov. Sme dobré priateľky, dokážeme spolu trkotať na lavičke pred bytovkou celé hodiny. Stále je o čom. Zhodnotíme morálku dnešnej mládeže, to vám poviem, že teda žiadna sláva… A všímame si, čo je nové. Do príbehu Susedy z detektívnej služby sa môžete začítať na str. 8 – 9.
V rubrike „Cirkev v Európe“ na str. 10 – 12 predstavujeme ďalšiu krajinu – Azerbajdžan.
V Reholi kazateľov si pripomíname a oslavujeme tri významné výročia svätého Tomáša Akvinského. Tento rok slávime 750. výročie jeho odchodu do večnosti. V roku 2025 si pripomenieme 800 rokov od jeho narodenia. A minulý rok sme slávili 700. výročie jeho kanonizácie. Ako túto jedinečnú slávnosť prežívali bratia dominikáni v konvente vo francúzskom Toulouse sa dočítate na str. 17 – 19.
V roku 1917 sa v portugalskom Cove da Iria, neďaleko Fatimy, šesťkrát zjavila Panna Mária trom deťom, súrodencom Hyacinte Martovej, ktorá mala vtedy 7 rokov, Františkovi Martovi, ktorý mal 9, a ich 10-ročnej sesternici Lucii dos Santos. Prvú časť článku Pán zjavuje svoju múdrosť maličkým prinášame na str. 20 – 21.
Ukrajinská Cirkev už viac ako dva roky kráča po krížovej ceste. A kým u nás v týchto dňoch oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie, veriaci v našej susednej krajine, prežívajú Veľkonočné obdobie skôr v trápení. Ale o to viac vo viere a v nádeji. Príspevok s názvom Ukrajina: Vojna zasiahla srdce spoločnosti — rodinu nájdete na str. 22 – 25.
Rubrika „Máriina škola“ je venovaná výnimočnému zjaveniu Panny Márie v írskom mestečku Knock, počas ktorého nebeská Matka nepovedala ani jedno slovo. Jej mlčanie však bolo veľavravné. Viac na str. 26 – 28.
V aprílovom čísle časopisu nájdete aj pozvánky na:
– stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa bude konať pri príležitosti 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra 18.5.2024 v Košiciach a 19.5.2024 v Bratislave (str. 13 a 16),
– duchovné cvičenia v Dome spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: Kráľovstvo Božej vôle (str. 15).

2024-03-28T11:40:50+01:00