Augustové číslo časopisu Ruženec

//Augustové číslo časopisu Ruženec

V minulom vydaní Ruženca sme okrem iného priblížili vonkajšie okolnosti vydávania a redigovania časopisu Svätý ruženec v rokoch 1946–1948 pod vedením pátra Mikuláša Lexmanna. V tejto časti pokračujeme priblížením si tvorby pátra Mikuláša v spomínanom časopise. Viac na strane 16 až 27 v článku Mikuláš Jozef Lexmann redaktor časopisu Sv. ruženec (1946–1948)

Rubrika „Biblické okienko“ na str. 6 až 9, opisuje záverečná časť Ježišovej reči o chlebe z neba (Jn 6, 51–58) „sa snaží“ zodpovedať dve otázky: „ako sa živiť týmto chlebom z neba?“ a „prečo sa máme živiť týmto chlebom z nebies?“ Odpoveďou na otázku „prečo“ je vzájomné prebývanie: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (6, 56). Plnosť života môžeme dosiahnuť iba tak, že táto plnosť prebýva v nás a my sa snažíme zotrvávať (prebývať) v tejto plnosti… Viac v našom článku Ako a prečo sa živiť chlebom z neba.

Čo vyjadruje slovné spojenie „byť v levovej jame“, alebo „ísť do levovej jamy“ sa dočítate v Biblických drobničkách na strane 28.

Na strane 20. – 23 sa v seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť na invokáciu Kráľovná rodiny.

Na strane 14 a 15 sa v článku Medzi hranicami sa dočítate, že náš život je ako rieka. Od prameňa a veselých bystrín sa jednotlivými etapami svojho toku a postupným prijímaním množstva prítokov (podnetov, skúseností a vzťahov) postupne mení na pomalý široký tok, ktorý sa v istej chvíli zrazu celkom stratí v mori. O tom, aké to bolo pri prameni a premene potoka na rieku, sme si už niečo povedali v minulom Ruženci. Teraz sa pozrime na to, ako by sa rieka nášho života mala meniť ďalej.

V obnovenom seriály „Viera vo svete“ si môžete prečítať o kňazovi, ktorí hovorí o svojich skúsenostiach s pacientmi chorými na COVID-19. Mimoriadne ochranné a bezpečnostné opatrenia ho nútia používať výstroj pozostávajúci najmenej zo 14 častí. Viac sa dočítate na strane 24 – 27.

Viera v umení na strane 31 až 36 hovorí o Nebeskej arche. Liturgia slávnosti nanebovzatia Panny Márie nám v prvom čítaní v omši cez deň predkladá nasledujúce videnie: „v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy“ (Zj 11, 19). Benedikt XVI. sa vo svojej homílii na túto slávnosť pýta: „Aký je význam archy? Čo naznačuje?

Ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Blahoslavenstvá I. časť.“ Bližšie info na str. 7.

Pozvánku na Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 19. septembra nájdete na strane 2.

2020-10-15T19:20:52+02:00