Augustové číslo časopisu Ruženec

//Augustové číslo časopisu Ruženec

Na strane 6 a 8 Vám ponúkame rozhovor s národným riaditeľom Pápežských misijných diel o tom, ako nás Paulína Jaricot učí, že každý človek má svoju charizmu. Viac v spomínanom rozhovore.

V rubrike „Svedectvo“ na strane 12 a 13 v článku s názvom „Listy z Kyjeva“, v jej 4. časti prinášame ďalšie pokračovanie listov od brata Jarosława Krawieca, OP, poľského dominikána pôsobiaceho v Kyjeve na Ukrajine. Píše listy, v ktorých popisuje vojnovú situáciu…

Príbeh môjho života – to je názov článku, v ktorom sa na strane 9 až 11 dočítate o tom, že v spojitosti s ružencovými bratstvami veľmi dobre poznáme osobnosť svätého Dominika alebo blahoslaveného Alana de la Roche – dominikána, ktorý v roku 1475 založil prvé ružencové bratstvo. Zvlášť jeho zásluhou sa ruženec rozšíril po celom západnom kresťanstve. Odvtedy sa do šírenia ruženca zapojilo veľa ľudí. Ale jedna osoba má na popularizácii ružencovej modlitby obzvlášť jedinečnú zásluhu: Paulína Mária Jaricot – zakladateľka Živého ruženca.

Hoci má kresťanstvo v Turecku takmer dvetisícročnú tradíciu, po viacerých vlnách prenasledovania v ňom už dnes skoro žiadni kresťania nežijú. Situáciu v krajine pre pápežskú nadáciu ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opísal arcibiskup Izmiru Martin Kmetec. Tento pôvodom Slovinec patrí do rádu františkánov minoritov, takmer jedenásť rokov pôsobil v Libanone a od roku 2001 žije v Turecku. Roku 2020 ho pápež František vymenoval za arcibiskupa Izmiru na západe Turecka… Viac sa dočítate na strane 24 až 27 v článku s názvom Turecko: Cirkev otvorených dverí v islamskej spoločnosti v seriáli Viera vo svete.

Na str. 14 až 16 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Príhovory o tom, že hoci každá eucharistická modlitba je predovšetkým vzdávaním vďaky, jej neoddeliteľnou súčasťou sú rôzne príhovory za živých a mŕtvych. Tieto príhovory (intercessiones) sú starobylým a úctyhodným prvkom liturgie ako na kresťanskom západe, tak aj na východe. Viac v spomínanom článku.

V seriáli „Loretánske litánie“ zameriame pozornosť  na invokáciu Panna dobrotivá na str. 22-23.

Na strane 29 až 36 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Nájdenie dvanásťročného Ježiša v chráme. Leto je časom dovoleniek, výletov a pútí. Aj svätá rodina putovala každý rok do jeruzalemského chrámu (por. Lk 2, 41). Počas jednej takejto púte sa chlapec Ježiš stratil…

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– 15. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 2

– ak potrebujete načerpať nové sily, neváhajte a prihláste sa na duchovné cvičenia v duchovnom centre Xaver v Badíne, ktoré sú určené pre všetkých členov Živého, Svätého a Večného ruženca na tému: „Cnosti ako duchovná cesta“ Bližšie info na str. 21

– 26. púť k Madone Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Viac na str. 17

2022-07-27T16:42:27+02:00