Augustové číslo časopisu Ruženec

///Augustové číslo časopisu Ruženec

Konečne sa nám podarilo vyraziť si spolu s manželkou von bez detí. A na celý víkend! Plánovali sme to už hádam stokrát a vždy buď jedno z detí ochorelo, alebo nemohli starí rodičia, ktorým sme ich chceli zveriť do opatery. Skrátka, spoločný víkend bez detí bol pre nás takým nesplneným snom, ako je pre niekoho let na mesiac alebo plavba ponorkou… Viac v novom seriály „Zrnká života“ na strane 16 a 17 v článku s názvom Manželský výlet.

Na strane 31 až 35 v seriály „Viera v umení“ vám prinášame článok s názvom: Svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) Tomášov triumf. Dňa 18. júla sme si pripomenuli sedemsté výročie od svätorečenia Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti sme sa v minulom čísle Ruženca oboznámili s výtvarným motívom Triumfu svätého Tomáša Akvinského v spracovaní talianskych maliarov Lippa Memmiho a Benezza Gozzoliho. Na záver sme sa zastavili vo Florencii, v Bazilike Santa Maria Novella, pri freske od Andrea di Bonaiuta da Firenze († 1379), ktorý motív Tomášovho triumfu prepracoval. O jeho diele si teraz povieme niečo viac…

Na str. 22 a 23 sa v seriály „Máriina škola“ dočítate v článku Panna Mária a Eucharistia o tom, že pokonciloví pápeži nás povzbudzujú, aby sme častejšie adorovali Krista prítomného v Najsvätejšej sviatosti. Zároveň nám dávajú za vzor Pannu Máriu, aby sme sa od nej učili, ako kontemplovať a prijímať Ježiša v Eucharistii….

Čo vyjadruje slovné spojenie Kúkoľ v pšenici sa dočítate v rubrike „Biblické drobničky“ na str. 28.

Na strane 20 a 21 vám prinášame impulzy s názvom: Pozdrav Ave Maria podľa Tomáša Akvinského (dokončenie). V predchádzajúcich číslach Ruženca sme sa dozvedeli, že Panna Mária prevyšuje anjelov trojako: v plnosti milosti, v dôvernom vzťahu s Bohom a v čistote. Na záver svojho výkladu „Ave Maria“ sa Anjelský učiteľ zaoberá Alžbetinými slovami „požehnaný plod tvojho života“ (Lk 1, 42).Viac v spomínanom článku…

Na str. 12 až 15 sa v seriály „Liturgické okienko“ dočítate v článku Štvrtá eucharistická modlitba o tom, že Jednou z tendencií pri obnovovaní liturgie svätej omše po II. vatikánskom koncile bolo prevzatie niektorej zo starobylých orientálnych anafor (eucharistických modlitieb), ktoré používajú pri liturgii východní kresťania. Viac v spomínanom článku.

V seriály „Viera vo svete“ na str. 24 až 27 vám prinášame článok o tom, že stretnutie takmer dvoch tisícok mladých kresťanov v Iraku dáva nádej do budúcnosti a povzbudzuje mladé generácie, aby neodišli zo svojej domoviny, ale angažovali sa pre svoju krajinu a komunitu. Viac v článku s názvom: Cirkev v Iraku chce stáť na vlastných nohách.

 Ľudské životy sú ako strhujúce knihy, potenciálne bestsellery, ktoré každý napĺňame jedinečným obsahom. Akurát nevychádzajú v tlačenej podobe, pokiaľ sa nenájde autor, ktorý životnú púť konkrétneho človeka pútavo vyrozpráva. V sobotu 1. júla 2023 nadránom v rehoľnej izbe svoje podivuhodné životopisné dielo vo veku 67 rokov nečakane uzavrel dominikán Hilár Jozef Štefurik – vďaka nevšedne dlhým vlasom ľahko zapamätateľný brat, príjemný a veselý človek, fanúšik rockovej hudby, futbalu, obľúbený rehoľník a kňaz, autor mnohých ružencových zamyslení, ktoré publikoval v časopise Ruženec. Viac na strane 8 až 10.

Nájdete v ňom aj pozvánky na:

– Mariánske soboty, kde najbližšia sa koná už 16. septembra (str. 6).

– Slávnosť Panny Márie Snežnej, patrocínium Baziliky Santa Mária Maggiore v Ríme, ku ktorej je dominikánsky kostol v Košiciach pričlenený (str. 11).

– 16. púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac na str. 36

2023-09-21T09:15:56+02:00